nieuws

Bouwers met hoge boetes zwijgen

bouwbreed

den haag – Hoe hoger de boete van de NMa, hoe voorzichtiger bouwers reageren op de rapporten over kartelvorming. Van de bedrijven van het kartel Schiphol-8, die ruim 95 miljoen euro aan boetes kregen opgelegd, geven maar drie van de acht verweer. Bij het asfaltkartel geven acht van de negen bedrijven een reactie op boete van de 3,1 miljoen en bij de prijsafspraken over atletiekbanen geven alle zes bedrijven hun visie.

De kartelpolitie heeft afgelopen week de complete uitspraken over de bouwfraudeaffaire openbaar gemaakt. De vijf rapporten zijn – op de namen van de betrokken bestuurders en gevoelig cijfermateriaal na – op internet te vinden. Ze bevatten de motivatie van de NMa en de zienswijze van de 22 bedrijven die bij elkaar boetes van 100,5 miljoen euro opgelegd kregen.

Het valt op dat bedrijven terughoudender reageren naarmate de opgelegde boete hoger is.

De acht bedrijven van het Schipholkartel zijn met een boete van ruim 95 miljoen euro het zwaarst gestraft. De bedrijven kunnen met juridische procedures de daadwerkelijke betaling nog jaren rekken en hebben dan ook een leger van juristen ingehuurd om de beste strategie uit te dokteren. De aanval blijkt niet de beste verdediging, want de bedrijven met hoogste boetes kiezen ervoor in dit stadium te zwijgen.

Bij het Schipholkartel hebben dan ook alleen Vermeer, Heijmans en Koop Tjuchem gekozen voor het geven van hun zienswijze op de beschuldigingen. De beschuldigde bedrijven in de andere vier kartels bijten meer van zich af. Bij het asfaltkartel geven acht van de negen bedrijven hun visie. Bij de Noord-Zuidlijn reageren beide bedrijven en ook alle zes bedrijven die prijsafspraken maakten over atletiekbanen geven hun versie van het verhaal. Twee van de drie stratenmakersbedrijven kiezen voor een reactie op de beschuldigingen van de NMa.

Overeenkomsten

Er zijn treffende overeenkomsten tussen de gekozen verweermethodes. Veelal wordt gekozen de rechtmatigheid van het verkregen bewijs aan te vechten. Ook de invallen bij bedrijven en woonhuizen zouden niet legaal zijn. Bovendien zou de kartelpolitie zich schuldig hebben gemaakt aan �fishing expedition� door allerlei harde schijven te kopiëren. De NMa heeft weer gereageerd op de verweren van de bedrijven, maar het is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen of de boetes inderdaad terecht zijn opgelegd.

Een link naar de NMa-rapporten is te vinden op www.cobouw.nl.

Reageer op dit artikel