nieuws

Betonfederatie België vreest fors baanverlies

bouwbreed

brussel – De Belgische Betonfederatie (Befe) vreest dat er duizenden banen verloren gaan in Vlaanderen, omdat de Vlaamse regering weigert voldoende te investeren in openbare rioleringswerken.

Bovendien dreigt Vlaanderen ook in conflict te komen met de Europese Commissie, omdat het de (op Europees vlak aangegane verplichting) om tegen 2005 minstens 80 procent van zijn afvalwateren te zuiveren, in de verste verte niet kan nakomen.

De Vlaamse regering investeert namelijk zo weinig op dat gebied, dat het nog zeker tien jaar duurt voordat aan de EU-regelgeving kan worden voldaan. Daardoor hangen de Vlaamse regering zware geldboetes boven het hoofd.

Ook de waterzuiveringsmaatschappij Aquafin waarschuwde onlangs de Vlaamse regering voor de ernstige gevolgen van de magere investeringsinspanningen. De Vlaamse minister Tavernier van de vernieuwde milieupartij Groen, betitelt de kritiek van de Belgische Betonfederatie als demagogisch.

Momenteel liggen in Vlaanderen zevenhonderd rioleringsdossiers ter waarde van 650 miljoen euro te wachten op een beslissing van de administratie voor toekenning van een subsidie. Wegens het trage tempo bij de betrokken dienst zijn deze dossiers pas in 2008 afgehandeld.

De vertraging bij de openbare rioleringswerken loopt zo snel op dat het aantal opgeleverde werken in 2003 – vergeleken met het jaar daarvoor – met de helft daalde. Dit jaar zal die daling zich volgens de Belgische Betonfederatie verder doorzetten.

Arbeidsplaatsen

Normaal levert elke overheidsopdracht voor een bedrag van 25 miljoen euro ongeveer vijfhonderd arbeidsplaatsen op. Door de politieke onwil van de Vlaamse regering tot investeringen in de sector vreest de betonfederatie dit jaar al het verlies van duizend banen bovenop de tweeduizend ontslagen die de afgelopen twee jaar reeds in de wegenbouw te betreuren vielen.

Voor dit jaar heeft de Vlaamse regering een bedrag van 155,2 miljoen euro uitgetrokken om de knelpunten in het rioleringsbeleid aan te pakken. Maar dat bedrag is nauwelijks eenvierde van het totale investeringsbedrag dat nodig is om de wachtende dossiers af te handelen. De Befe vraagt de Vlaamse regering daarom het budget van 155,2 miljoen euro op te trekken naar 215 miljoen en tegelijkertijd de subsidieregeling te vereenvoudigen. Ook wil zij dat de btw wordt verlaagd van de huidige 21 procent naar 6 procent, zoals ook in Wallonië geldt. 

Reageer op dit artikel