nieuws

Beleggers klaar voor bouwimpuls

bouwbreed Premium

den haag – De institutionele vastgoedbeleggers zijn bereid de productie van huurwoningen te verdubbelen tot zeven- à achtduizend per jaar. In ruil voor die inspanning moet de overheid het huurbeleid liberaliseren. Dat stelt de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland.

“De beleggers vervullen nu al een vliegwielfunctie door de omzetting van koop naar huur plus het geven van opdrachten om huurwoningen te realiseren”, aldus voorzitter R. Smeets van de IVBN. “Daardoor worden nu al het dubbele aantal woningen in productie genomen, ondanks de verslechterde markt voor koopwoningen. Door de vliegwielfunctie en de extra bereidheid te investeren, kunnen beleggers de komende jaren een belangrijke rol spelen in de woningproductie”.

Smeets vindt dat de overheid politieke moed moet laten zien door eindelijk de liberalisering van de huurmarkt door te zetten. Volgens de voorzitter wordt vanwege de gewenste doorstroming over een breed front uitgekeken naar veranderingen. Het kabinet echter zal het laatste zetje moeten geven.

Angst voor plotseling torenhoge prijzen vindt Smeets ongegrond. “Het is toch bizar dat de maandelijkse kosten van de auto voor de deur hoger zijn geworden dan de woonlasten”. De IVBN�ers zien goede mogelijkheden huizen aan te bieden voor huren vanaf 550 euro per maand.

Vanwege de schoksgewijze beleidswijzigingen van het huurbeleid voert de IVBN nog steeds een procedure tegen de staat. Eind 2003 stelde de rechtbank de beleggersorganisatie weliswaar in het ongelijk maar de vereniging heeft in het vonnis voldoende aanknopingspunten gevonden om in hoger beroep te gaan. Mocht het kabinet vanaf 2005 de beleggers meer ruimte geven, dan zal de IVBN de juridische procedure staken.

De vereniging van institutionele beleggers concentreert zich dit jaar bovenal op het nog te formuleren huurbeleid van woningen. Een andere prioriteit ligt in de afronding van de sinds 2001 voortslepende fiscale discussie over de mogelijkheden van projectontwikkeling voor de eigen portefeuille. Relatief nieuw zijn de zorgen van de IVBN over het verslechterende klimaat voor beleggingsinvesteringen.

De beleggers zitten nog steeds lelijk in hun maag met het schrappen van het fiscaal gunstige regime voor artikel 10-woningen, een naoorlogse regeling om de woningproductie te stimuleren. De IVBN vreest dat de beleggers vanwege het schrappen van het voordeel versneld 18.500 huurwoningen van de hand zullen doen.

“Het gaat om 16 procent van de 115.000 niet-geliberaliseerde huurwoningen”, aldus directeur F. Blokland. Omdat er maar beperkte mogelijkheden zijn het vrijkomende geld binnen drie jaar gunstig in Nederland te beleggen, dreigen de beleggers volgens de IVBN hun heil te zoeken in het buitenland.

Reageer op dit artikel