nieuws

Wie nu nog in de fout gaat, vliegt eruit

bouwbreed

bunnik – De bestuursvoorzitter van de Koninklijke BAM Groep Wim van Vonno laat er geen twijfel over bestaan. “Wie nu nog in de fout gaat, krijgt op staande voet ontslag.” Zijn bedrijf is nu schoon en dat wil hij zo houden. Liever gisteren dan vandaag zou hij het verleden vergeten. Maar het zal wel overmorgen worden.

“Ik denk dat ik het nog wel meemaak dat de verhoudingen weer genormaliseerd zijn”, stelt Van Vonno tegen het einde van het gesprek. Dat is geen wishful thinking, want hij is ervan overtuigd dat er een omslag heeft plaatsgevonden in de bouw. Negen november 2001 en alles wat daarop is gevolgd, heeft de loutering ingezet.

Vraag is natuurlijk hoe iemand die leiding geeft aan een bedrijf met 30.000 medewerkers ervan overtuigd kan zijn dat marktverdelingssytemen zijn uitgebannen. “Het aantal commerciële mensen dat zich er eventueel mee bezig zou kunnen houden, is beperkt. Die mensen hebben we er persoonlijk op aangesproken.Dat is nodig, want het moet tussen de oren komen. Ook hebben we ze gewezen op persoonlijke risico�s die ze kunnen lopen”, verklaart Van Vonno.

Maatregelen zijn er in elk geval meer dan genoeg genomen. Zo is er een gedragscode ingevoerd. “Die gaan we aanpassen. Niet omdat die van ons niet deugt, maar om ervoor te zorgen dat er geen licht zit tussen de eigen gedragscode en die van het AVBB.” Ook is er klokkenluidersregeling gekomen. Tot nu toe heeft echter niemand zich nog bij de grote baas gemeld. “Het gaat erom duidelijkheid te scheppen naar je mensen toe. Je kunt heel veel op papier zetten, maar belangrijker is nog dat er ook naar wordt gehandeld.”

Intussen wordt er binnen het bedrijf wel goed opgelet dat niemand weer in de fout gaat. “Vorig jaar merkten we in een kleine unit dat een jonge medewerker in de fout ging. Die is er direct uitgevlogen. Daar hoefde ik geen twee seconden over na te denken.”

De BAM-baas ergert zich zichtbaar aan alle negatieve publiciteit rond de bouw. Niet dat hij oude koeien in de sloot wil laten liggen, maar het leidt de aandacht af van zijn eigenlijke werk. “Ik begrijp de reacties wel als er weer een boekhouding op tafel komt. Positieve dingen wil men niet horen. Maar het gaat telkens over hetzelfde uit het verleden. Die worden dan weer uitvergroot tot in de derde macht. Ik krijg het ook nauwelijks meer uitgelegd dat het om oude zaken gaat. Ik ben ervan overtuigd dat er niets te vinden is van na 2001. Daar mag iedereen ons op aanspreken.”

Kom bij hem ook niet aan met het verhaal; dat het nog steeds fout zit in zijn bedrijf. “Dan wordt ik echt nijdig. Zo iemand zet ik direct buiten de deur. Er is geen enkele aanleiding om dat te denken.

Van Vonno beseft wel dat het nog allemaal niet gedaan is. Want behalve de NMa en het OM, spelen ook nog mogelijke civiele claims. “Dat is afwachten. We zullen met onze opdrachtgevers zo goed en zo kwaad als het kan in gesprek gaan. Gelukkig zijn er ook opdrachtgevers die verstandig reageren, althans wat wij verstandig noemen”, corrigeert hij.

Als er al claims komen, dan zal degene die zich benadeeld voelt toch moeten bewijzen welke schade er dan geleden is. Als er dan maar geen gebruik wordt gemaakt van het percentage van 8,8 procent dat de parlementaire enquêtecommissie heeft genoemd. “Want dat is onzin. Daar gaat ook mevrouw Vos voorzichtig mee om.”

De bouwaffaire heeft zijn sporen nagelaten. Toch vindt Van Vonno zijn werk nog steeds boeiend. “De affaire zelf en hoe ermee wordt omgegaan, vind ik niet leuk. Maar ik heb nog steeds plezier in mijn werk”, besluit hij.

�Het gaat om oude zaken. Na 2001 is hier niets meer te vinden�

Reageer op dit artikel