nieuws

Vredesakkoord in Duitse metaalstrijd over loonstijging

bouwbreed Premium

frankfurt – In de Duitse metaal- en elektrobranche is een cao-akkoord bereikt. Afgelopen weken voerden ruim 400.000 werknemers prikacties om de eisen van vakbond IG Metall kracht bij te zetten.

In Baden-Württemberg bereikten de delegaties van werkgevers en werknemers overeenstemming over een loonsverhoging van 2,2 procent per 1 maart. Een jaar later gaan de salarissen andermaal met 2,7 procent omhoog.

De werkgevers zijn tevreden dat de mogelijkheden verruimd zijn om de werkweek zonder extra kosten op te rekken van 35 naar 40 uur. Tot dusverre werd voor individuele medewerkers of maximaal achttien procent van het personeelsbestand een veertigurige werkweek toegestaan. In de nieuwe regeling werkt onder voorwaarden de helft van het personeel veertig uur. Tijdens de stakingsacties zette IG Metall zich fel af tegen de wens van de werkgevers gratis langer gebruik te kunnen maken van het personeel. In een u-bocht verdedigt de vakbond inmiddels de verlenging van de werkweek met het argument behoud van arbeidsplaatsen. De werkgevers waren al eerder tot die conclusie gekomen.

Het in Pforzheim bereikte akkoord dient waarschijnlijk als model voor de hele sector. Duitsland is opgeknipt in talrijke autonome cao-gebieden. Doorgaans haalt een specifieke regio de kastanjes uit het vuur waarna de overige gebieden met het resultaat instemmen. Zowel voorzitter J. Peters van IG Metall als de topman van de werkgevers M. Kannegiesser adviseert het akkoord van Pforzheim over te nemen.

Reageer op dit artikel