nieuws

Vlaamse bouw boos over uitzendactiviteiten

bouwbreed Premium

brussel – De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de aannemersorganisatie in Vlaanderen, is boos omdat  in het VRT-programma Ter Zake een Nederlands uitzendbureau ten tonele werd gevoerd dat Poolse arbeiders te werk stelt in België. Het gaat voor een groot deel om activiteiten in de bouw, maar ook onder meer in de horecasector, de vleesverwerkende industrie.

Volgens de VCB toont dit soort constructies aan dat de Vlaamse minister Landuyt van werkgelegenheid meer arbeidskaarten en arbeidsvergunningen zou moeten toekennen voor de inschakeling van werknemers uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Als dat niet gebeurt, dan vreest de VCB dat de bedrijven op grote schaal uitwegen zullen blijven zoeken om te kunnen voldoen aan het nijpende tekort aan arbeidskrachten.

De VCB meent ook dat het systeem van tijdskrediet, waarmee de werknemers in België voor langere perioden vrij kunnen nemen, het meer en meer onmogelijk maakt Belgische arbeidskrachten voldoende flexibel in te schakelen. “Op die manier wordt het grote tekort aan arbeidskrachten in de bouw nog eens extra aangewakkerd”, benadrukt de Vlaamse aannemersorganisatie.

De Vlaamse overheid heeft in 2002 maar 294 arbeidskaarten toegekend aan de bouwsector voor buitenlandse werknemers op een totaal van 6268 arbeidskaarten, ofwel 4,7 procent van het totaal. Daarbij moet worden bedacht dat 235 van deze kaarten naar werknemers gingen, in verband met de bouw van een in India gekochte tempel voor een Indisch huwelijk in Mechelen.

Hoe beperkter het aantal toegekende arbeidskaarten en -vergunningen voor buitenlanders, hoe meer de bedrijven gedwongen worden andere uitwegen te zoeken zoals het werken met zelfstandigen of met onderaannemers uit de nieuwe lidstaten.

Die kunnen hun werknemers dan naar België detacheren, waarbij ze profiteren van lagere sociale lasten, namelijk die van het land van herkomst. Met zelfstandigen kunnen dan weer veel lagere arbeidsvergoedingen bedongen worden.

Wat de inschakeling van arbeidskrachten in de bouw via een Nederlands uitzendbureau aangaat, wijst de VCB erop dat de uitzendarbeid in de bouw in België zeer streng is gereglementeerd. Elk bouwuitzendbureau dat in Vlaanderen actief is, moet erkend zijn door de Vlaamse overheid. Ook moeten voor de uitzendkracht dezelfde brutolonen en sociale lasten gelden als voor de sector waar hij of zij wordt ingeschakeld.

Om uitzendarbeid in de bouw te ontmoedigen, zijn er België via de cao ook nog eens extra regels ingevoerd. Zo moeten uitzendkrachten kunnen bewijzen dat ze minstens vijf jaar bouwervaring hebben. Volgens de VCB bewijst de Nederlandse constructie dat het volledig afsluiten van de bouwmarkt in Vlaanderen snel aanleiding geeft tot ontwijkingsmanoeuvres.

Reageer op dit artikel