nieuws

Uitgifte bedrijventerreinen blijft op hetzelfde niveau

bouwbreed Premium

den haag – De grote terugval in de uitgifte van bedrijventerreinen is voorbij. In 2002 is 910 hectare aan nieuwe terreinen uitgegeven, 64 hectare minder dan het jaar ervoor. Aan kantooroppervlakte is 700.000 vierkante meter gerealiseerd in 2002. Een daling van ongeveer eenderde ten opzichte van 2001.

Dat blijkt uit het rapport “Werklokaties 2003” dat Etin adviseurs heeft opgesteld in opdracht van het ministerie van VROM. Alle 478 gemeenten zijn gevraagd gegevens te leveren. Uiteindelijk hebben 255 lagere overheden daadwerkelijk deelgenomen aan het onderzoek.

Uitzondering op de dalende trend bij uitgifte van bedrijventerreinen zijn Noord-Holland en Zeeland. De laatste gaf 119 hectare uit aan zeehaventerreinen. In Limburg en Zuid-Holland zijn aanzienlijk minder bedrijventerreinen uitgegeven dan in 2001 met respectievelijk 42 procent en 36 procent.

De plannen breiden zich intussen uit met in totaal 9000 hectare voorgenomen aanleg, dat is 500 hectare meer dan het jaar ervoor. Dit heeft echter weinig veranderd aan het aantal verouderde bedrijventerreinen, ongeveer 22 procent van de voorraad. Nog eens 9 procent valt onder herstructurering.

Het totale kantorenareaal komt op 22,8 miljoen vierkante meter waarvan 700.000 vierkante meter gerealiseerd in 2002. Een jaar eerder was dat 1 miljoen vierkante meter.

De plannen voor de komende vijf jaar zijn goed voor 10 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak. Bijna de helft daarvan zal in Noord-Holland plaatsvinden, waarvan een groot deel in Amsterdam. Deze provincie is sowieso koploper met een vijfde van alle grootschalige kantoorlocaties op haar grondgebied.

Ook Zuid-Holland en Utrecht hebben nog grote plannen met elk meer dan 1 miljoen vierkante meter aan nieuwe kantoorgebieden in de planning.

Limburg en Zeeland hebben in 2002 volgens het onderzoek geen nieuw oppervlak gerealiseerd. De oorzaak daarvan kan liggen aan de gehanteerde ondergrens van 10.000 vierkante kilometers per lokatie.

Reageer op dit artikel