nieuws

Toezicht moet werkwijze corporaties verduidelijken

bouwbreed

den haag – Visitaties moeten het intern toezicht bij corporaties verbeteren. Dat vindt voorzitter M. Meindertsma van de Vereniging van Toezichthouders in de Woningsector (VTW). De bestuurder wil bij het onderzoeken van de Raden van Toezicht van corporaties externe deskundigen betrekken.

Meindertsma reageert met haar pleidooi voor visitaties op een rapport van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de externe toezichthouder van de branche. De CFV-onderzoekers stellen dat het de commissarissen van corporaties ontbreekt aan voldoende zelfkritiek en ambitie om hun taak goed uit te voeren. Dit zou samenhangen met de sfeer van een vriendenclub die ontstaat door een breed gedragen streven naar een collegiale werksfeer.

Daarnaast richten de toezichthouders zich volgens het Centraal Fonds vooral op de financiën. Het volkshuisvestelijk beleid van de directie krijgt hierdoor te weinig aandacht van de commissarissen.

Om het toezicht te verbeteren wil de VTM dat commissarissen met de directie van de corporatie een prestatiecontract afsluiten. Dit contract moet dienst gaan doen als toetsingskader. De directie moet volgens Meindertsma door de commissarissen worden afgerekend op basis van de gemaakte afspraken en uitgesproken doelstellingen. De beleidsmaakster wil zo de doelstellingen en werkwijze van corporaties transparanter maken.

Voorzitter W. van Leeuwen van Aedes noemt visitatie een �prachtig instrument�. Namens de belangenvereniging van woningcorporaties wil hij met Raeflex kijken of het mogelijk is om bij de algemene visitaties die de stichting uitvoert, ook de Raad van Toezicht onder de loep te nemen. “Maar dat gaan we eerst overleggen met de achterban”, houdt van Leeuwen een slag om de arm.

Centrale regelgeving is volgens de Aedes-voorzitter geen goede aanpak. Van Leeuwen: “Dat staat ook in het rapport van het Centraal Fonds.” De bestuurder ziet hier wel een rol weggelegd voor de Aedes Code, een gedragscode waar de leden van de vereniging zich aan houden. “Er is een commissie aan het werk. Die komt in juni met voorstellen om de code onder andere met betrekking tot intern toezicht verder aan te scherpen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels