nieuws

Studie op varianten laatste deel A4 Midden-Delfland

bouwbreed Premium

den haag – Minister Peijs (verkeer) heeft afgelopen week ingestemd met de startnotitie voor de aanvulling op de trajectnota en het milieueffectrapport van de A4 Midden-Delfland. Deze notitie heeft als doel aan te geven welke varianten in de vervolgstudie naar de aanleg van het stukje snelweg worden onderzocht.

De A4 Midden-Delfland staat al jaren op de politieke agenda en geldt als sluitstuk van de rijksweg tussen Amsterdam en Rotterdam. Afgelopen najaar reserveerde het ministerie 475 miljoen euro voor de aanleg.

Hoe het laatste stuk A4 precies gaat lopen, moet nog worden besloten. De variant uitgewerkt door gedeputeerde Norder van de provincie Zuid-Holland is één van de mogelijkheden, evenals de Veilingroute (A54) met of zonder Oranjetunnel. Verder worden nog andere mogelijke opties onder de loep genomen.

De startnotitie is besproken met de adviescommissie �Integrale ontwikkeling Delft-Schiedam� (IODS), waarin overheden en belangenorganisaties zijn vertegenwoordigd. De startnotitie wordt in maart ter inzage gelegd. De trajectnota en het milieueffectrapport zijn medio volgend jaar gereed, zodat het tracébesluit nog in deze kabinetsperiode kan worden genomen.

Reageer op dit artikel