nieuws

Stadsvlucht in vijf grootste Belgische steden afgeremd

bouwbreed

brussel – In de vijf grootste Belgische steden neemt de stadsvlucht af, maar van een grote terugkeer vanuit het platteland is zeker nog geen sprake. De belangrijkste redenen voor de terugkeer naar de stad zijn behalve werk nog de behoefte om zelfstandig te kunnen wonen en echtscheiding.

Dat blijkt uit een studie van het onderzoeksbureau Cosmopolis van de Vrije Universiteit (VUB) van Brussel en de studiegroep �Mens en Ruimte�, die tien jaar lang (1992-2001) de ontwikkelingen rond de migratie in Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent en Luik hebben bestudeerd en geanalyseerd. In het kader van deze studie werden ook 1500 gezinnen ondervraagd, die in 2002 naar- of vanuit een van deze steden verhuisden en waarom ze dat hadden gedaan.

Uit de studie blijkt dat er in Wallonië veel meer wordt verhuisd dan in Vlaanderen. Dat komt ondermeer doordat de Vlamingen veel meer dan Walen op relatief lage leeftijd een eigen woning kopen of laten bouwen en daarin vervolgens langere tijd blijven wonen. In het minder welvarende Wallonië bestaat deze mogelijkheid voor de jongere bevolking veel minder, alleen al om financiële redenen.

De studie toont voorts aan dat de stadsvlucht uit de Vlaamse steden en Brussel sedert de jaren negentig een duidelijke daling vertoont, terwijl dat in Luik en Charleroi niet het geval is. Antwerpen, Brussel en Gent verloren aan het einde van de onderzoeksperiode (2002) desondanks meer inwoners dan er zich kwamen vestigen.

De belangrijkste redenen voor de stadsvlucht zijn de behoefte om rustiger te wonen, het gebrek aan een tuin en (vooral voor jongere gezinnen) de aankoop van een huis.

Echtscheiding

Opmerkelijk is dat in Antwerpen het werk veel minder de belangrijkste beweegreden was om erheen te verhuizen dan in de andere vier steden. Wel wordt er meer naar Antwerpen verhuisd dan naar de andere steden omwille van de aanwezige voorzieningen en als gevolg van echtscheiding.

Voor wat Brussel betreft is de hoge werkgelegenheidsgraad een belangrijke stimulans om daarheen te verhuizen. De belangrijkste reden om Brussel de rug toe te keren zijn dan weer de duurte (hoge prijzen) en samenlevingsproblemen, vooral met de islamistische bevolking in een vijftal kerngemeenten. Vooral de historische universiteitsstad Gent oefent een grote aantrekkingskracht uit op het jongere deel van de bevolking om daarheen te verhuizen. Gent scoort het beste van alle vijf steden op het vlak van de stedelijke leefbaarheid.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels