nieuws

Schroefcombinatiepaal bewijst zich

bouwbreed Premium

schiedam – Een vinding van het toenmalige HBG Civiel Grondtechniek en prefab betonfabrikant Schokindustrie te Zwijndrecht heeft zich bij de bouw van het woon/winkelcomplex De Soeverein in Amersfoort bewezen. Het pand staat op 643 schroefcombinatiepalen, waarvan de voet in de draagkrachtige grondlaag is gevormd en de paalschacht van prefab beton is.

Bedenker is ir. B. Lencioni, die zetelt in het gebouw van BAM Grondtechniek in Schiedam: “Jarenlang hebben we gezocht naar een methode om kortere palen te gebruiken bij de bouw van bijvoorbeeld een kelder onder een pand. De methode moest ook geluidsarm zijn en trillingvrij, want in binnenstedelijk gebied is dat dikwijls vereist. De schroefcombinatiepaal voldoet aan die randvoorwaarden”.

Draagvermogen

Een geboorde paal is betontechnisch niet zelden overgedimensioneerd”, weet Lencioni. “Voor het draagvermogen is een bepaalde diameter nodig, die voor het overbruggingsgedeelte tussen de kop van de paal en de voet in de dragende zandlaag slanker kan zijn. Doordat een prefab element is toegepast in een grote voet wordt niet alleen beton gespaard, maar worden de spanningen in het beton beter op elkaar afgestemd”. Omdat de NEN-normen voorschrijven, dat in de grond gevormde palen afgestort moeten worden tot het werkniveau, gaat veel materiaal verloren. De palen zijn vele meters langer dan nodig is als de bouwput bij de bouw van een (parkeer)kelder wordt afgegraven. Al die meters beton moeten worden afgehakt en afgevoerd.

“Bij De Soeverein zijn de palen vervaardigd vanuit de gedeeltelijk ontgraven bouwput”, aldus Lencioni. “De lengte van de prefab elementen zijn zodanig gekozen dat niets of een minimum aan betonlengte hoefde te worden afgehakt. Het ontgraven van een bouwput, waarin in de grond gevormde palen staan, is lastig en een tijdrovend karwei”.

De methode is redelijk simpel en – net als bij elke grote uitvinding – tamelijk voor de hand liggend: met behulp van een boormotor wordt een avegaar net als bij buisschroefpalen, rechtsom in de grond gedraaid. Als de boor op de gewenste diepte in de dragende laag is, wordt een hoeveelheid mortel in de buis aangebracht. Daarin wordt de schacht van prefab beton gehangen en de buis wordt afgevuld met water.

Vervolgens wordt de avegaar een stukje getrokken, waarbij de voet wordt gevormd. Als de avegaar vervolgens linksomdraaiend wordt getrokken, wordt de grond op de bladen van avegaar tegen het prefab element teruggezet. “Het resultaat is een paal met een geprefabriceerde slanke schacht en een in de grond gevormde grote paalvoet”, zegt Lancioni. “En bijkomend voordeel is dat er vrijwel geen grond op het maaiveld achterblijft”.

De Soeverein staat op palen met een schacht van 250 millimeter in het vierkant van beton B55 en een paalvoet met een diameter van 650 millimeter van B25. De uitvoering is dusdanig goed verlopen dat van de 643 palen er slechts acht zo�n, 30 tot 70 centimeter te hoog waren geplaatst, zodat daar wat hakwerk moest worden verricht. “Deze methode, die is gepatenteerd en binnenkort ook in Leiden wordt toegepast, is niet goedkoper dan het traditionele heiwerk. Maar het heeft wel een aantal grote voordelen”, zegt Lencioni.”

Reageer op dit artikel