nieuws

Raad van State vernietigt geluidszone Aachen Airport

bouwbreed

beek – De Raad van State heeft de de geluidszone voor kleine luchtvaart (bkl-zone) voor Maastricht Aachen Airport MAA vernietigd. Staatssecretaris Schultz van Hagen (verkeer en waterstaat) heeft onvoldoende gemotiveerd hoe zij de belangen van de gemeente Meerssen en de belangen van de exploitatie van de luchthaven heeft gewogen.

Dat meldde MAA gisteren. De staatssecretaris moet nu opnieuw een bkl-zone vaststellen. Wat betreft die Aanwijzing besliste het rechtscollege gisteren in een bodemprocedure over de Interim Aanwijzing van MAA dat Schultz van Hagen ten onrechte de werkingstermijn van de Interim Aanwijzing heeft verlengd.

Na het stopzetten van de Oost-West Baan en de daarbij behorende Aanwijzing in januari 1999 heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een Interim Aanwijzing verstrekt, die uiterlijk op 1 januari 2004 zou vervallen. Dan zou de definitieve Aanwijzing klaar moeten zijn. Toen bleek dat dit niet haalbaar was, heeft het ministerie de werkingstermijn van de Interim Aanwijzing met onbepaalde tijd verlengd. Omdat de Raad van State onbepaalde verlenging in strijd acht met het Interim-karakter, is de Interim Aanwijzing vernietigd. Tegelijkertijd besliste de Raad van State dat de rechtsgevolgen van de Interim Aanwijzing in stand blijven, zodat een en ander geen feitelijke gevolgen heeft voor de exploitatie van de luchthaven.

De Raad van State heeft tevens beslist dat het ministerie uiterlijk 1 januari 2005 de definitieve Aanwijzing moet hebben verstrekt. MAA gaat de milieu-effectrapportage en het verzoek voor een definitieve Aanwijzing rond 15 Maart 2004 indienen.

Reageer op dit artikel