nieuws

Proef met minder spanning op water veenkades

bouwbreed

den haag – Het Wageningse onderzoeksbureau Alterra is een veldproef begonnen met kunstmatige bevochtiging van veendijken. Het experiment, dat een jaar duurt, is onderdeel van een reeks onderzoeken naar de effecten van extreme droogte op de waterkeringen in veengebieden. Vorig jaar zomer leidde droogte tot dijkafschuivingen bij Wilnis en Rotterdam. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer […]

den haag – Het Wageningse onderzoeksbureau Alterra is een veldproef begonnen met kunstmatige bevochtiging van veendijken. Het experiment, dat een jaar duurt, is onderdeel van een reeks onderzoeken naar de effecten van extreme droogte op de waterkeringen in veengebieden. Vorig jaar zomer leidde droogte tot dijkafschuivingen bij Wilnis en Rotterdam.

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), het kennisinstituut van de Unie van Waterschappen, heeft opdracht gegeven voor de proef met een zogenoemde surfactant, een (biologisch afbreekbaar) middel dat de spanning van het water vermindert. Via beregening houdt het surfactant de vochtigheid in bodems vast of bevordert de herbevochtiging van uitgedroogde (veen)bodems, aldus de woordvoerder van de Unie van Waterschappen.

De Amerikaanse fabrikant van het middel zegt dat het redelijk werkt op golfbanen en sportvelden. Daar wordt het vooral gebruikt om het gras groen te houden. Het met water verdunde surfactant trekt 50 tot 70 centimeter de bodem in. De kennisinstituten denken dat het mogelijk ook op veendijken dienst kan doen, omdat de waterkering met het middel beter water kan opnemen.

STOWA en Alterra willen de vochtopname en vochtveranderingen in de dijk tot 50 centimeter diep monitoren via een meetsysteem. Dicht bijeen worden twee plekken van elk circa 15 vierkante meter ingericht, één die niet wordt behandeld en één die eens in de drie weken wordt besproeid met een surfactantoplossing.

Om te kijken hoe het surfactant in diepere bodemlagen werkt, voert Alterra tegelijkertijd een experimenteel onderzoek uit in een laboratorium. De eerste voorlopige resultaten van het experiment worden binnen zes weken verwacht.

Reageer op dit artikel