nieuws

Producenten van hout en bouwmaterialen rekenen voorzichtig op omzetstijging

bouwbreed

zoetermeer – Producenten van hout en bouwmaterialen zijn voorzichtig optimistisch over 2004. Voor dit jaar rekenen zij op een stijging van de omzet met 2 procent. Dat blijkt uit het rapport Ondernemen in de Industrie 2004 van het EIM, het onderzoeksbureau voor het midden- en kleinbedrijf.

De groeiprognose betekent een opvallend herstel voor de sector die vorig jaar nog 2,5 procent aan volume prijs moest geven. Het huidige slechte economische klimaat zette in 2003 in vrijwel de gehele sector de afzet onder druk. In vergelijking met een jaar eerder daalde de winst hierdoor met 13,5 procent.

De ondernemers mogen dan op een herstel van de omzet rekenen, een stijging van de winst zit er ook dit jaar niet in. Met een daling van bijna 5 procent blijft het resultaat van de leveranciers van hout- en bouwmaterialen de vorig jaar ingezette negatieve ontwikkeling volgen. De winstdaling is in vergelijking met 2003 wel gehalveerd waardoor de dalende trend wel sterk is afgevlakt.

Ook over de werkgelegenheid zijn de bedrijven optimistisch in de hout- en bouwmaterialenbranche, waartoe het EIM ook de bak- en kalkzandsteenindustrie rekent.

Naar verwachting neemt die met een kwart procent toe. Een sterk herstel in vergelijking met vorig jaar. In 2003 daalde de werkgelegenheid in de sector met 2,8 procent. De bedrijfstak staat steeds meer onder druk van de internationalisering van de bouwmaterialenmarkt. Volgens de onderzoekers van het EIM hangt deze ontwikkeling samen met de toename van het aantal producten dat makkelijk te transporteren is. Daarnaast worden in de bouw steeds vaker lichte hoogwaardige producten gebruikt voor bijvoorbeeld de constructie van technische installaties. Het buitenland wordt ook steeds belangrijker omdat de sector als geheel steeds meer grensoverschrijdende activiteiten ontplooit.

In de industrie, waartoe het EIM de producenten van hout- en bouwmaterialen rekent, hebben ondernemers een hogere investeringsbereidheid dan gemiddeld. Tweederde van de ondervraagde ondernemers in het midden- en kleinbedrijf heeft in 2003 investeringsplannen. Gemiddeld ligt dat percentage ongeveer eentiende lager, op 62 procent.

Korte termijn

Minder gunstig bij deze cijfers is dat veel bedrijven onder invloed van de slechte economische omstandigheden alleen op korte termijn geld vrijmaken. Daarbij komt dat de omvang van de investeringen ten opzichte van vorig jaar zijn gedaald. In vergelijking met een jaar eerder groeide in 2002 het aandeel ondernemers dat geld in het eigen bedrijf steekt nog met 34 procent. Vorig jaar kromp die groep met bijna 15 procent naar 29 procent van alle bedrijven in de industriesector. Daarbij komt dat het aantal bedrijven dat de investeringen verlaagt het afgelopen jaar met bijna eentiende is toegenomen. De besparingen worden met name gerealiseerd door in het ict-budget te snijden.

TABELKOP:Prognose voor de hout-, bouwmaterialen-,

meubel- en overige industrie

Mutaties t.o.v. het voorgaande jaar in %

Omschrijving20032004

Omzetvolume-2,502,00

Prijsontwikkeling van de omzet-0,750,50

Omzetwaarde-3,252,50

Werkgelegenheid (arbeidsjaren)-2,750,25

Winst-13,50-4,75

Reageer op dit artikel