nieuws

Pluim voor communicatie van Heijmans

bouwbreed

amersfoort – Het zou het Amersfoortse stadsbestuur sieren als het een voorbeeld neemt aan de manier waarop Heijmans Vastgoed Realisatie met de burger communiceert, vindt Leefbaar Amersfoort.

Het bouwbedrijf heeft bijeenkomsten georganiseerd waar bewoners van de nieuwe wijk Stadstuin (in Nieuwland) hun klachten, wensen en suggesties konden uiten.

“Helemaal positief” vindt LA-fractieleider R. Smit, dat de bewoners vervolgens een nieuwsbrief kregen waarin niet alleen de vragen – een stuk of zestig – maar ook de antwoorden op een rij waren gezet. Over drie maanden krijgen ze een voortgangsrapportage. In Stadstuin hebben de circa zeshonderd woningen geen privé-tuin. Al het groen is collectief. In de prijs van het huis hebben de eigenaren alvast een bedrag van 4300 euro betaald om het onderhoud de komende vijftig jaar te bekostigen. Tot de huiseigenaren over circa een jaar de stichting Stadstuin hebben opgericht, neemt Heijmans de honneurs waar. Volgens Smit verdient het initiatief van Heijmans navolging van het college van B en W. Smit heeft al vragen in die richting gesteld en pleit voor meer van soortgelijke bijeenkomsten. De wijkbeheerteams moeten dit organiseren. “Er zijn veel meer nieuwe wijken in Amersfoort. Neem Vathorst, het Gildenkwartier of herstructureringswijken. Kinderziektes met betrekking tot de openbare ruimte, zoals verlichting en afval, zijn aan de orde van de dag. “Op de manier zoals Heijmans het aanpakt, voelen bewoners zich serieus genomen.”

Reageer op dit artikel