nieuws

Opleidingen moeten hijsen veiliger maken

bouwbreed

culemborg – Opleidingen verbeteren de veiligheid en de efficiëntie van het hijsen. De Stichting Educatie Verticaal Transportbranche (SEVT) biedt daarvoor modulaire cursussen aan. De basiscursus ligt op lbo-niveau en leidt op tot onder meer aanpikkelateur en de topcursus bereidt een cursist voor op hbo-niveau op het werk van een manager/bedrijfsleider in het verticale transport.

Opleidingen zijn vaak een wettelijke noodzaak. De bedrijfstak en ondernemingen die eraan verwant zijn, hechten ook omwille van de veiligheid en de efficiëntie aan gerichte opleidingen. De bedrijfstakorganisatie van kraanverhuurders Vereniging Verticaal Transport (VVT) uit Culemborg richtte daarvoor eerder de SEVT op. Die vernieuwde de cursus voor het TCVT-certificaat van vakbekwaamheid voor mobiele kranen. De VVT noemt dat de belangrijkste opleiding. Net zo belangrijk is de cursus �aanslaan van lasten�.

De veiligheid van hijswerk kan in het gedrang raken door de toenemende concurrentie tussen de kraanverhuurders, vreest de Vereniging Verticaal Transport. De markt biedt minder werk en dat gaat ten koste van de inkomsten. Om toch genoeg opdrachten binnen te halen hanteren bedrijven soms tarieven die nauwelijks voldoende zijn om de variabele kosten te dekken. De lagere inkomsten nopen ondernemingen ertoe langer te doen met machines en gereedschappen.

Investeringen

Niet alleen in materieel opzicht ondermijnen lagere investeringen de veiligheid. Dat gebeurt ook wanneer personeel minder kans krijgt om cursussen te volgen, bijvoorbeeld om vakkundig een last aan te pikken. Niet zelden maakt een bedrijf iemand vrij voor deze taak die elders makkelijk kan worden gemist. Vaak pikt de machinist ook zelf de last aan en brengt die via een afstandbediening op z�n plek.

De VVT heeft vooralsnog geen oplossing paraat en gaat ervan uit dat die zich pas aandient wanneer de economie aantrekt en bedrijven meer inkomsten boeken. De bedrijfstakorganisatie gaat ervan uit dat kraanverhuurders in de tussentijd niet onverantwoord te werk gaan.

Reageer op dit artikel