nieuws

Openheid

bouwbreed Premium

Waarom is er niet radicaal schoon schip gemaakt. Wie neemt nu eens zijn verantwoordelijkheid. Wat staat de bedrijfstak nog te wachten. Vragen en nog eens vragen die pijnlijk duidelijk maken dat de bouw nog steeds midden in een grote vertrouwenscrisis zit. De schaduwboekhouding van Boele & Van Eesteren laat zien wat velen allang vermoeden, de […]

Waarom is er niet radicaal schoon schip gemaakt. Wie neemt nu eens zijn verantwoordelijkheid. Wat staat de bedrijfstak nog te wachten. Vragen en nog eens vragen die pijnlijk duidelijk maken dat de bouw nog steeds midden in een grote vertrouwenscrisis zit. De schaduwboekhouding van Boele & Van Eesteren laat zien wat velen allang vermoeden, de onrechtmatige praktijken beperken zich niet tot de gww-sector.

Tijdens de bouwenquête kwam incidenteel al een b&u-project aan de orde en ook de installatiebedrijven bleven niet buiten schot, maar waarom liet iedereen na er nu echt een streep onder te zetten en bleef openheid van zaken uit.

Waarom geen diepgravende onderzoeken binnen alle onderdelen van de bedrijven. Het dilemma is natuurlijk dat iedereen weet dat degenen die hardop verantwoording nemen, worden afgeserveerd. Hun carrière ligt aan diggelen. Om nog maar te zwijgen van de claims die opdrachtgevers dan in gang kunnen zetten.

In tijden van crisis is de waarheid en openheid echter het beste middel om een nieuwe start te kunnen maken. Uiteraard zijn daar consequenties aan verbonden. BAM heeft dat tot nu toe als enige begrepen en wil onvoorwaardelijk de opgelegde boete van 27,5 miljoen euro betalen. Het is jammer dat de grootste bouwer van ons land evenals alle anderen bedrijven een tweede openbaarmaking van een schaduwboekhouding nodig hebben om naar de NMa te lopen. De geloofwaardigheid van de hele bedrijfstak en met name van de bestuurders van de grote bouwbedrijven is hierdoor sterk aangetast.

Scholen en ziekenhuizen spreken nu eenmaal veel meer tot de verbeelding dan een stuk asfalt of een brug. Het gymnastieklokaal dat niet kon worden gebouwd, doet de emoties hoog oplaaien. Het Tweede Kamerlid S.Depla geeft daar nog een ander sprekend voorbeeld van. Het Radboudziekenhuis in Nijmegen had geen budget meer voor een overnachtingsplek voor ouders van zieke kinderen. Een sponsoractie moest uitkomst bieden. Het is wat al te gemakkelijk om het niet kunnen bouwen van dergelijke voorzieningen te koppelen aan het geld dat bouwbedrijven onderling verdeelden, maar zo werkt het wel in de beeldvorming.

Langzaam krabbelde de bouw weer omhoog. De ministers Brinkhorst, Peijs en Dekker durfden het aan om de relatie opdrachtgever versus opdrachtnemer weer te normaliseren. Het leek een startpunt voor een nieuw begin. Wreed is de sector opnieuw met zijn neus op de feiten gedrukt. Het is geen excuus dat de dubbele boekhouding betrekking heeft op de periode tot 2001 en, zoals AVBB voorzitter Brinkman zegt, feitelijk geen nieuwe gezichtspunten brengt.

Het gaat om het onvermogen van de sector om tot nog toe in- en extern schoon schip te maken waardoor er een geloofwaardige nieuwe start kan worden gemaakt.

Reageer op dit artikel