nieuws

Ook gedragscode voor installateurs

bouwbreed

zoetermeer – De installatiesector krijgt, in navolging van de bouwnijverheid, een gedragscode die de integriteit van de branche moet waarborgen. Dat zegt voorzitter J. Heeres van werkgeversorganisatie Uneto-VNI in een gesprek met deze krant.

De installateurs die bij de branchevereniging zijn aangesloten, hebben lange tijd weinig gevoeld voor een aparte gedragscode. De stemming is omgeslagen door de onthulling van een schaduwboekhouding van bouw- en techniekconcern TBI. Daarin staan diverse bekende installateurs. “Een gedragscode heeft alleen zin als de leden erin geloven”, zegt Heeres. “En dat geloof is duidelijk toegenomen.”

De brancheorganisatie onderzoekt momenteel of een koppeling mogelijk is met de gedragscode van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB). “Uiteindelijk zal onze gedragscode immers heel erg veel lijken op die van de bouw”, aldus Heeres. Dat betekent volgens hem dat er ook een onafhankelijke instantie komt die toezicht gaat houden op naleving van de code. Die gedragscode zal overigens alleen van toepassing zijn op installateurs die te maken hebben met publieke aanbestedingen. Dat zijn er een kleine honderd, aldus Heeres. “Het overgrote deel van onze achterban is actief op de particuliere markt en komt nooit in aanraking met dergelijke aanbestedingen.”

De installatiebranche ligt, net als de bouwsector, onder vuur vanwege verboden prijsafspraken die bedrijven jarenlang hebben gemaakt. De NMa startte na de parlementaire enquête een onderzoek naar de sector. Dat heeft inmiddels geleid tot het opmaken van rapporten tegen Homij Technische Installaties en GTI wegens het weigeren van medewerking.

Gisteren maakten Stork, Imtech en GTI bekend dat ze interne onderzoeken zijn gestart naar mogelijke inbreuken op de Mededingingswet. De uitkomsten daarvan zullen worden overhandigd aan de NMa. De vraag rijst of dat niet veel eerder had moeten gebeuren. Heeres wil geen oordeel vellen. “Dat soort beslissingen is aan de ondernemingen zelf”, zegt hij. “Maar het lijkt er sterk op dat de recente negatieve publiciteit hier een grote rol heeft gespeeld.” De houding van de installatieconcerns is in ieder geval 180 graden gedraaid ten opzichte van het begin van de bouwfraude-affaire. “Toen was de stemming vooral: weggooien die schriftjes (schaduwboekhoudingen, red). Met andere woorden, schoon schip maken.”

Heeres zegt niet te weten welke installateurs de NMa op de korrel heeft. “De betreffende bedrijven hebben zich niet bij ons gemeld. Uit schaamte vooral, denk ik. Maar ze hebben ons natuurlijk ook niet nodig. Het gaat om de grotere ondernemingen. Die beschikken over eigen juristen.” Bedrijven die aantoonbaar de wet hebben overtreden, moeten worden bestraft, vindt Heeres.

De voorzitter van Uneto-VNI is er overigens van overtuigd dat verboden vooroverleg niet meer voorkomt in de installatiesector. “De cultuuromslag is na de Zembla-uitzending ingezet. Installateurs zijn veel te bang dat ze betrapt worden. Degene die nu nog de fout ingaan, krijgen het heel moeilijk. En dat weten ze maar al te goed.”

Reageer op dit artikel