nieuws

NVB: Meer kleinere bouwlocaties

bouwbreed

voorburg – Weg met de grootschalige Vinex-locaties, leve veel meer kleinschaliger woningbouw. Daar komt het standpunt van de vereniging voor projectontwikkelaars en bouwers NVB over het ruimtelijk beleid op neer.

In een notitie aan minister Dekker (VROM) schrijft de NVB dat het oude beleid van een beperkt aantal grote woningbouwlocaties averechts heeft gewerkt. Het is volgens de bouwondernemers vooral aan die aanpak te wijten dat de woningbouw zo drastisch is ingezakt. Door te kiezen voor een beperkt aantal locaties is de productie per definitie kwetsbaar.

Voor de NVB is dat reden te pleiten voor het opzetten van veel meer kleinschaliger locaties. Dat biedt vele voordelen. Zo is de woningbouw niet meer afhankelijk van enkele locaties en dus minder kwetsbaar. Ook is er geen sprake meer van dat Nederland in de praktijk afhankelijk is van een klein aantal grote woningontwikkelaars.

“Een evenwichtige markt verlangt in onze visie dat groot, middelgroot en klein dezelfde kansen krijgt. Zodra één partij de overhand krijgt, ontstaan ongewenste ontwikkelingen met zelfs kansen op monopolistische situaties”, aldus de NVB die vooral de regionaal opererende ontwikkelaars vertegenwoordigt.

Hetzelfde geldt voor bouwen in stedelijk gebied, al zijn daar de problemen anders. Daar hebben ontwikkelaars te maken met lastige procedures, sloop, bodemsanering en bereikbaarheid. Vaak gaat het ook nog eens om een verzameling van kleinere inbreilocaties zoals oude fabrieksterreinen, een kerk, school en revitalisering van een oude woonwijk. In de praktijk moet daar meestal geld bij.

De NVB vindt dan ook dat dergelijke projecten alleen succesvol kunnen zijn als er sprake is van een combinatie met een project in de wei in dezelfde gemeente. Dan kan er kostenverevening ontstaan tussen het binnenstedelijk gebied en het weidegebied aan de rand van de steden.

Volgens de NVB is alleen op die manier het oude beleid van versterking van de steden om te buigen. Want dat beleid, zo beschrijven de bouwondernemers, heeft absoluut niet gewerkt. De eenzijdige aandacht voor de steden heeft de steden niet sterker gemaakt, en de ommelanden alleen maar verzwakt.

Tegenstellingen tussen stad en land zoals die maar al te lang hebben bestaan, kunnen anno 2004 niet meer in het ruimtelijk beleid. Een samenhangend beleid is meer dan nodig, vindt de NVB. Daarbij hoort onder meer dat in het landelijk gebied tenminste voor de eigen aanwas van de bevolking kan worden gebouwd. Alleen dan kan er sprake zijn van een vitaal ruimtelijk beleid waarin zowel de stad als het landelijk gebied sterk worden.

Reageer op dit artikel