nieuws

Nota ruimte beknot Haarlemmermeer

bouwbreed

hoofddorp – Het belang van de luchthaven Schiphol gaat waarschijnlijk boven de toekomstige groei van de gemeente Haarlemmermeer. Wethouder M. Bezuijen van ruimtelijke ordening vreest dat het kabinet in de Nota ruimte zijn gemeente enorm zal beknotten. In het ergste geval kan Haarlemmermeer na 2010 uitbreiding helemaal vergeten. Een half jaar geleden leek er voor de gemeente Haarlemmermeer nog geen vuiltje aan de lucht te zijn.

Tijdens de zogeheten Noordvleugelconferentie kwamen de bestuurders van de Noordelijke Randstad met elkaar overeen dat tussen 2010 en 2030 negentienduizend woningen rond Hoofddorp en Nieuw-Vennep moesten komen. Daarmee zou Haarlemmermeer de sprong naar 200.000 inwoners kunnen maken.

“We weten nog niet wat het kabinet volgende maand definitief besluit. De berichten wisselen. De meeste signalen stemmen ons somber. Er is een duidelijke stroming in het kabinet om mainport Schiphol de hoogste prioriteit te geven. Dat kan betekenen dat een aanzienlijk deel van ons grondgebied op slot gaat”, aldus de nog maar vier maanden geleden aangetreden VVD-wethouder.

Bezuijen heeft ook luchthavenzaken in zijn portefeuille. Hij zal de laatste zijn om het belang van de luchthaven te betwisten. Schiphol moet zijn functie behouden. Gezien de almaar aanhoudende discussie over geluidsnormen is het niet verwonderlijk dat Den Haag een heldere keuze wil maken. Maar nieuwe contouren zullen de gemeente Haarlemmermeer zwaar treffen. Sommige inwoners hebben helemaal geen behoefte aan het ontstaan van een grote stad, maar dat weerhoudt Bezuijen er niet van op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau een lobby te beginnen voor ruimte om te groeien.

Het college heeft de uitgangspunten voor de beste toekomst vastgelegd in een tien-punten-plan. “De bouw van bijna twintigduizend woningen staat zonder meer bovenaan. We willen aan de regionale woningbehoefte voldoen. Voor de woningen is in de regio wel plek te vinden, dat is niet het ergste. Maar met minder inwoners zal het veel moeilijker worden onze voorzieningen op peil te houden. Laat staan te versterken. Denk aan de komst van een megabioscoop of een ziekenhuis met voldoende specialismen. Geen overbodige luxe voor een gemeente die na het voltooien van de huidige bouwafspraken 150.000 inwoners telt. Wie wil in een gebied investeren waar geen groei meer mogelijk is?”

Gronduitgifte

De gemeente zelf zal evenmin over voldoende middelen kunnen beschikken om flink te investeren. Van een groeigemeente die geld verdient met gronduitgifte zal Haarlemmermeer veranderen in een gemeente waar het accent ligt op het beheer van het bestaande. Zijn gemeente ontkomt er dan niet aan een nieuw toekomstperspectief te zoeken.

“In de huidige ontwikkelingsplannen zoeken we een balans. Het is zaak niet alleen te bouwen, maar ook groene gebieden en waterrijke gebieden te ontwikkelen. Juist aan de westkant zijn belangrijke recreatiegebieden voorzien. Dat zou wel eens de enige plek kunnen zijn waar straks nog mag worden gebouwd, als woningbouw nog tot de mogelijkheden behoort.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels