nieuws

NMa: Amsterdam besteedde te exclusief aan

bouwbreed

amsterdam – De hoofdstad heeft vanaf begin jaren negentig bij kleinschalig rioolonderhoud de mededinging beperkt.

Door exclusieve overeenkomsten te sluiten met zes aannemers was concurrentie uitgesloten, zo heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit geoordeeld.

Inmiddels heeft de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) de afspraken over klein rioleringswerk aangepast.

De NMa begon vorig jaar een onderzoek naar het zogeheten Stora-kartel. De overeenkomsten kwamen er op neer dat de DWR voor onderhands aan te besteden rioleringswerken in eerste instantie een prijs vroeg bij zes aannemers. Als overeenstemming werd bereikt over de prijs, dan mocht een van die aannemers het werk uitvoeren. Daar stond tegenover dat de zes geselecteerde aannemers een bijdrage leverden aan de opleiding van allochtone jongeren tot rioolwerker.

De NMA is zeer kritisch over het verleden. Weliswaar heeft de DWR niet als een bedrijf gehandeld. Evenmin is onderhandse aanbesteding tot 75.000 euro in strijd met wet- en regelgeving. Aan de ander kant hebben de Stora-overeenkomsten wel degelijk geleid tot exclusiviteit. Andere ondernemingen kwamen niet in aanmerking voor uitvoering van werkzaamheden. Zij werden uitgesloten van biedingen. Voorts was er geen sprake van concurrentie tussen de zes toegelaten bedrijven.

De gemeente heeft de overeenkomsten het afgelopen jaar gewijzigd. Voortaan vindt elke drie jaar een inschrijvingsprocedure plaats.

Alle ondernemingen die in aanmerking willen komen voor de gunning door de DWR kunnen zich daarvoor aanmelden. Als de ondernemingen bereid zijn jongeren op te leiden, dan kunnen ze een erkenning krijgen. De erkende ondernemingen komen op een openbare lijst te staan. Volgens de NMa vermindert deze regeling de kans op negatieve mededingingseffecten aanzienlijk. Door gebruik van objectieve criteria is de toegang in beginsel open voor elke onderneming. Ook verschaft de gemeente zich als opdrachtgever een ruimere groep potentiële opdrachtnemers.

Wethouder Stadig van waterbeheer reageert afwijzend op de kritiek. Naar zijn smaak heeft de gemeente niet in strijd met wettelijke regelingen gehandeld. Kritiek van de NMa over de afspraken uit het verleden is daarom misplaatst. Bovendien verandert er volgens hem weinig. Ook in de huidige praktijk blijft het kleine rioleringswerk voorbehouden aan een beperkt aantal bedrijven, omdat zij over voldoende kennis beschikken.

Reageer op dit artikel