nieuws

Minister Donner huiverig voor beloning klokkenluiders

bouwbreed

den haag – Pas op met het belonen van klokkenluiders, is de boodschap van minister Donner (justitie) tijdens het spoeddebat over mogelijke nieuwe bouwfraude. Hij staat erg huiverig tegenover het plan van GroenLinks om een fonds op te richten waar tipgevers uit worden betaald als ze waardevolle informatie aanbrengen.

Volgens GroenLinks komen klokkenluiders bijna altijd in de problemen nadat ze uit de school hebben geklapt. In veel gevallen raken ze hun baan kwijt en komen bijna niet meer aan de slag. Een financiële tegemoetkoming zou zo�n turbulente periode kunnen overbruggen en tipgevers over de streep trekken sneller gevoelige informatie prijs te geven.

Donner waarschuwt dat grote beloningen gemakkelijk kunnen leiden tot praktijken die na de irt-affaire naar het verleden zijn verbannen. Vooral tijdens de bouwfraude-affaire is gebleken dat klokkenluiders een cruciale rol spelen.

Afgelopen week is een pakketje met de rekenlijsten van Boele & Van Eesteren bij Justitie ingeleverd. De persoon die dit deed, is ook gehoord als getuige en heeft te horen gekregen voorzichtig te zijn.

Het verhaal dat Justitie niets zou hebben gedaan met een tip van een VROM-ambtenaar verwijst Donner naar het land der fabelen. Het gaat volgens de minister om feiten uit de periode 1982-1987 die allang zijn verjaard.

De persoon in kwestie zou ook grote bedragen hebben geëist in ruil voor zijn informatie en wilde eveneens worden betaald als adviseur. Bovendien zou het in dit geval niet gaan om een klokkenluider, maar om een direct betrokkene. Volgens Donner te vergelijken met een criminele informant. Drie redenen voor het OM om niet met de man in zee te gaan.

Juist bij de bouwfraude blijken andere tipgevers wel een cruciale rol te hebben gespeeld. Zowel de NMa als justitie heeft veel van het onderzoek gebaseerd op informatie, die door klokkenluiders is aangedragen.

Het begon allemaal met Ad Bos die de schaduwboekhouding van Koop Tjuchem in handen had. Hij vroeg geld als adviseur om de boekhouding uit te leggen, maar justitie weigerde en daarmee begon het onderzoek naar fraude ruim twee jaar later dan strikt nodig.

Een secretaresse klapte uit de school over de installatiebranche, de prijsafspraken bij de aanleg van atletiekbanen kwamen eveneens aan het licht via een tip bij de NMa.

Reageer op dit artikel