nieuws

Minder omzet voor installatietak Stork

bouwbreed

naarden – Het industriële conglomeraat Stork heeft in 2003 een nettowinst geboekt van 74,2 miljoen euro. Stork schreef in 2002 nog een verlies van 42 miljoen euro in de boeken. De installatiedivisie presteert nog altijd matig.

De omzet van het concern kwam uit op 1,83 miljard euro tegenover 1,87 miljard euro een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat bedroeg 92,7 miljoen euro vergeleken met 55,2 miljoen euro negatief in 2002.

De omzet van installatiedivisie Technical Services kwam uit op 870 miljoen euro. Dat is 23 miljoen euro minder dan in 2002. Volgens Stork heeft het bedrijfsonderdeel nog altijd last van moeilijke marktomstandigheden. “Opdrachten voor nieuwbouw van kantoren, utiliteitsgebouwen, industriële procesinstallaties zijn tot het minimum teruggeschroefd en grootschalige onderhoudsactiviteiten worden zoveel mogelijk uitgesteld.”

Dankzij kostenbeparingen, een grotere focus op service, onderhoud en projecten voor vaste klanten wist de installatiedivisie het rendement op peil te houden. Het bedrijfsresultaat kwam uit op 28 miljoen euro. In 2002 was dat nog 26 miljoen euro. Verwacht wordt dat de afdeling Worksphere, die gespecialiseerd is in technische installaties in gebouwen, dit jaar beter zal draaien. Afgelopen jaar is daar een forse reorganisatie doorgevoerd. De kosten zijn ten laste gebracht van het vierde kwartaal van 2003.

Stork verwacht dat het concernresultaat in 2004 sterk zal worden beïnvloed door een verdere stijging van de salariskosten en hogere pensioenpremies. Een bron van zorg blijft daarnaast de zwakke dollar, ondanks verregaande maatregelen om valutarisico�s af te dekken. Stork verwacht dat het evenaren van het bedrijfsresultaat van afgelopen jaar “veel aandacht” zal vragen.

Bestuursvoorzitter S. Vollebregt wil het conglomeraat meer samenhang geven. Stork is behalve in de bouwmarkt ook actief in de luchtvaartindustrie en de olie- en gaswereld. Verder maakt het concern slachtlijnen voor pluimvee en produceert het prints voor de textielindustrie. Het bedrijf onderzoekt of huidige onderdelen moeten worden verkocht, dan wel nieuwe bedrijven worden aangekocht. Welke divisies eventueel worden afgestoten is niet bekendgemaakt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels