nieuws

Kritiek op Vlaamse sociale huisvestingspolitiek

bouwbreed

brussel – De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) heeft brandhout gemaakt van het sociale huisvestingsbeleid van de Vlaamse regering. Volgens de VVH is het aantal sociale huurwoningen veel te klein en van een verplichte verkoop van sociale huurwoningen (om de staatskas te spekken), zoals de Vlaamse overheid dat graag zou willen, kan geen sprake zijn.

Dat verklaarde VVH-voorzitter Ludo Helsen tijdens een colloquium in het Vlaamse Parlement. Volgens Helsen kan er ook weinig lijn zitten in het Vlaamse overheidsbeleid inzake sociale huisvesting wanneer men bedenkt, dat daarvoor de afgelopen vijf jaar vier verschillende ministers bevoegd waren.

Momenteel staan in Vlaanderen maar liefst 60.000 gezinnen op een wachtlijst voor een sociale woning, maar de bevoegde Vlaamse minister van huisvesting, Marino Keulen, heeft daarvoor maar 500 woningen beschikbaar in de toekomst. “Een druppel op een gloeiende plaat”, meent de VVH-voorzitter.

Minister Keulen heeft onlangs zichzelf en de Vlaamse regering lof toegezwaaid voor het feit dat er tijdens de huidige regeerperiode 15.000 nieuwe sociale woningen gebouwd zullen zijn, maar over een periode van vier jaar en tegenover een behoefte van 60.000 sociale woningen is dat natuurlijk veel te weinig. Een van de problemen met de Vlaamse sociale huisvesting is dat de sociale woningen voor een belangrijk deel worden verhuurd aan mensen uit een hogere inkomenscategorie, voor wie deze woningen eigenlijk helemaal niet bestemd zijn.

De VVH-voorzitter kondigde ten slotte nog aan naar de Belgische Raad van State te zullen stappen om zich te verzetten tegen de verplichte verkoop van sociale huurwoningen.

Reageer op dit artikel