nieuws

Kleine caos tonen lijn voor onderhandelingen

bouwbreed Premium

den haag – De tot nu toe bereikte cao-akkoorden geven een beeld van waar het ook in de grotere caos naar toe kan gaan. Compensatie van gestegen ziektekostenpremies en uitbreiding van de mogelijkheden voor een cao à la carte vormen de hoofdmoten.

De parketteurs, 1250 in getal, hebben een principeakkoord voor een nieuwe cao. Dinsdagavond werd het overleg vlotgetrokken. Een week eerder ging de timmerindustrie de parketvloerenbranche al voor. In die industrie werken 13.000 man. Geen van beide derhalve cao�s die normaliter bepalend zijn voor de uitkomsten van onderhandelingen op het gebied van andere cao�s.

Het najaarsakkoord tussen kabinet en sociale partners, waarin in principe voor dit jaar de nullijn is afgesproken en voor komend jaar een getal dat tegen de nullijn aanzit, maakt het nu echter wel interessant om de kleinere cao�s te beschouwen. De twee genoemde hebben opmerkelijke overeenkomsten.

In beide is een eenmalige uitkering afgesproken ter compensatie van de gestegen premies voor ziektekostenverzekeringen inclusief eventueel benodigde aanvullende verzekering. De parketteurs krijgen met 215 euro overigens wel 40 euro meer dan de werknemers in de timmerindustrie.

In beide cao�s zijn ook afspraken gemaakt over uitbreiding van à la carte-mogelijkheden voor de werknemers. Die kunnen overwerk, een beperkt deel van de roostervrije dagen en enkele vakantiedagen inruilen voor zaken als pensioen, vakopleiding en verlofsparen.

Tot zover zijn het zaken waarvan verwacht wordt dat die ook in de bouw-cao aan de orde komen en dat er afspraken over gemaakt zullen worden. Weliswaar zit het AVBB nu nog op de lijn dat incidentele uitkeringen per bedrijf moeten worden afgesproken, maar met deze voorbeelden zit het er dik in dat van die lijn wordt afgeweken.

Minder blij zal de bouw zijn met de afspraken in de cao parket over de reisuren, het onderwerp dat twee jaar geleden nog tot een staking in de bouw leidde. Zo komen voor werkadressen tussen 30 en 60 kilometer vanaf het vertrekpunt tweemaal een halfuur reistijd voor rekening van de werkgever. In de bouw willen werkgevers af van de berekening van reistijden met behulp van het aantal kilometers. Die methode wordt onrechtvaardig gevonden, zeker door die werkgevers die weten dat er sneller dan 60 kilometer per uur, de rekeneenheid, kan worden gereden.

In de kleine cao�s die er nu liggen zijn ook afspraken gemaakt over de reiskosten. Het kabinet heeft de belastingvrije vergoeding verlaagd van 28 naar 18 cent per kilometer. In de timmerindustrie is de vergoeding nu 28 cent bruto geworden, voor de parketteurs wordt het 26 cent netto. Bovendien krijgen die laatsten voor woon-werkverkeer van meer dan 10 kilometer 18 cent betaald.

Afspraken reiskosten

weinig plezieren

Reageer op dit artikel