nieuws

Iedereen moet eigen terrein droog houden tot aan erfafscheiding

bouwbreed

utrecht – Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de afwatering van het eigen terrein tot aan de erfafscheiding. Daarna is de overheid verantwoordelijk. Het plaatselijke beleid moet er dan wel voor zorgen dat de burger daadwerkelijk kan afwateren. Een goed ontwerp voorkomt problemen met de afwatering maar de regels rijden de uitvoering van een goed ontwerp soms in de wielen.

Kroonprins Willem-Alexander legde in Utrecht tijdens de jaardag van de stichting Rioned, het kenniscentrum voor de rioleringszorg, uit dat een goede riolering een cruciaal onderdeel vormt van het waterbeheer en de ruimtelijke inrichting. Het riool krijgt desondanks weinig aandacht. Gemeenten moeten om die reden samenwerken met waterschappen om het water in goede banen te leiden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten sloot intussen al een overeenkomst met de Unie van Waterschappen. Het resultaat van die samenwerking valt of staat grotendeels met de directe maatregelen die eruit voortkomen. De kroonprins waarschuwde ervoor bij het opstellen van plannen goed naar de samenhang met andere voorstellen te kijken. Naar zijn mening lijkt plannen maken soms een doel op zich te zijn.

Samenwerken

Het probleem van de afwatering in bijvoorbeeld nieuwbouwwijken zou al flink kunnen verminderen wanneer stedenbouwers en architecten samenwerken. Dat betoogde senior consultant water & ruimtelijke ordening G. Geldof van het bureau Tauw in een discussie tijdens de Rioned-dag. De praktijk leerde hem dat daar soms uitermate creatieve oplossingen uit voortkomen. Ook architecten weten op hun specifieke terrein tot een interessante oplossing te komen. Bijvoorbeeld de �intelligente regenton� die op afstand wordt gelegd op een moment dat het waterschap het beste uitkomt. BNA-voorzitter K. van der Hoeven herinnerde er in de discussie aan dat de acceptatie van een nieuwe aanpak die in een bepaald geval succes oogstte soms doorslaat naar kritiekloze toepassing elders. Mede daardoor en door andere tekortkomingen gaat er soms iets scheef bij de aanleg van rioleringen. Dergelijke mankementen mogen er niet toe leiden dat er minder wordt geëxperimenteerd.

Het blijft evenwel een feit dat de aanleg van rioleringen te veel uitgaat van plannen. De deskundigen zouden meer te rade moeten gaan bij de bewoners van een bepaalde wijk.

Reageer op dit artikel