nieuws

Hof van Twente voert actiever asbestbeleid

bouwbreed Premium

goor – De gemeente Hof van Twente gaat een actiever en transparanter asbestbeleid voeren. De nieuwe koers staat beschreven in de beleidsnota Vernieuwend denken; vernieuwend doen.

Het integrale beleid dat gefaseerd per 1 september wordt ingevoerd, is een nadere invulling van de aanbevelingen die de commissie-Biesheuvel vorig jaar deed over de asbestvervuiling in de woonwijk �De Hogenkamp�.

Naast duidelijke verantwoordelijkheden, heldere communicatielijnen waarbij de afdeling Milieu een centrale coördinerende rol krijgt, hanteert de gemeente onder andere een onderzoeksverplichting op asbest bij aan- en verkoop van gronden. Het gemeentelijk beleid gaat op sommige punten zelfs verder dan het landelijke. Zo gelast de gemeente een tweede bodemonderzoek als de concentratie gevonden asbestwaarde zich net onder de wettelijke norm (100 milligram per kilogram) bevindt. Aandachtspunten zijn verder het voorkomen van illegale stort en het aanpakken van zwerfasbest. De gemeente wil daarnaast een eigen gronddepot en bodeminformatiesysteem aanleggen en alleen nog maar in zee met gecertificeerde adviesbureaus.

Reageer op dit artikel