nieuws

Finaal besluit omstreden winkelcentrum Diemen

bouwbreed Premium

diemen – De gemeenteraad van Diemen neemt vanavond een definitief besluit over de omstreden uitbreiding van winkelcentrum Diemerplein. De uitbreiding van het winkelareaal leidt al jaren tot hevige politieke conflicten.

Drie jaar geleden lag er een groots centrumplan met extra winkels, horecavoorzieningen, ondergrondse parkeergarages en bijna driehonderd nieuwe woningen rond een imposant plein.

De inwoners keerden zich massaal tegen een dergelijke stedelijke ontwikkeling. Diverse actiegroepen liepen tegen de plannen te hoop. Maar er valt niet meer aan te ontkomen. Al midden jaren negentig benadrukte eigenaar Delta Lloyd Vastgoed dat het bestaande winkelcentrum met twee supermarkten en wat kleine winkels niet meer voldoet. Diemenaren doen hun boodschappen noodgedwongen elders in Amsterdam.

Wethouder S. Dijk vermijdt de woorden �nieuw stadshart� en �grootschalige sloopplannen�. Hij beperkt zich tot de �verbouwing van het winkelcentrum�.

De bestaande bovengrondse parkeerplaats kan worden bebouwd met 7500 vierkante meter extra winkelvloer. De helft daarvan wordt ondergronds aangelegd. Het verlies aan parkeerruimte wordt gecompenseerd door een ondergrondse parkeergarage.

De woningbouwplannen zijn drastisch ingekrompen. Boven het winkelcentrum kunnen twee bescheiden woongebouwen met hooguit 66 nieuwe appartementen komen. Om de laatste weerstand van de raad te breken, kan volgens wethouder Dijk desnoods een van woontorens worden geschrapt. Een extra tekort in de grondexploitatie van 1,5 miljoen euro kan de gemeente zich wel permitteren.

Mocht de raad de uitbreiding van het centrumgebied wegstemmen, dan dreigt voor de gemeente een financieel probleem. Delta Lloyd Vastgoed wenst geen inhoudelijke discussie meer te voeren over de uitbreiding van het winkelcentrum. Er ligt al jaren een formele samenwerkingsovereenkomst. Als de gemeente haar verplichtingen niet nakomt, dan volgt bijna zeker een schadeclaim van miljoenen euro�s.

Reageer op dit artikel