nieuws

Emancipatie in de bouw

bouwbreed

Volgens minister De Geus van Sociale Zaken is de emancipatie in Nederland voltooid. De emancipatie van autochtone vrouwen wel te verstaan. Bij allochtone vrouwen meent hij nog wel allerlei achterstanden te zien, met name bij de vrouwen �met een grote afstand van de samenleving�. Op hen wil hij zijn beleid afstemmen. Heeft De Geus gelijk? […]

Volgens minister De Geus van Sociale Zaken is de emancipatie in Nederland voltooid. De emancipatie van autochtone vrouwen wel te verstaan. Bij allochtone vrouwen meent hij nog wel allerlei achterstanden te zien, met name bij de vrouwen �met een grote afstand van de samenleving�. Op hen wil hij

zijn beleid afstemmen. Heeft De Geus gelijk?

Is de emancipatie voltooid? Wat zien we op dit gebied in de bouwsector? Is de emancipatie daar voltooid?

De eerste vraag luidt natuurlijk: wat is emancipatie? Emancipatie is gelijke kansen

voor mannen en vrouwen op betaald werk, met dezelfde beloning en gelijke carrièreperspectieven. Ofwel, meiden en jongens kunnen kiezen voor de opleiding en het beroep dat hen aanspreekt, waar ze talent in hebben. En dat gaat verder dan het feitelijk openstaan van opleidingen en functies voor mannen en vrouwen.

Het gaat ook om de psychologische mechanismen. Het gaat om de cultuur waarin we leven en die mensen vormt. Een cultuur waarin het nog steeds niet gebruikelijk is dat een meisje timmerkracht wordt en een jongen crècheleidster. Goed, maar hoe zit het nu met de emancipatie in de bouw? Mijn argumenten:

Van gelijke beloning is in de bouw nog geen sprake (overigens staat de bouw hier niet alleen in). In economisch slechtere tijden worden vrouwen geacht het betaalde werk aan mannen te laten, een wereldwijd bekend fenomeen. De eerste reactie kwam binnen bij Vrouwen in de bouw: “Laat die vrouwen thuis, er zitten al genoeg bouwvakkers thuis”.

Nog steeds bedenken meisjes niet dat de bouwsector een interessant carrièreperspectief kan bieden en worden daarin ook niet gestimuleerd. Een voorbeeld: een tijdje terug mailde een dertigjarige vrouw ons, op zoek naar scholingsinformatie. Ze had bij het kopen van een huis ontdekt dat ze heel goed tekeningen kon lezen. Dat ze het bouwvak toch wel heel interessant vond en het aannemersbedrijf van haar vader wilde overnemen. Ze vond het jammer dat ze het nooit eerder had bedacht.

Nog steeds mogen meisjes niet de bouw in! Een voorbeeld: Ik was bij een bouwbedrijf op bezoek, een echt familiebedrijf, van generatie op generatie. Maar wel beperkt tot zonen en neven. Dochterlief mocht dan nog net mts bouwkunde doen, maar in het bedrijf kon ze niet aan de slag. Onlangs werd zowaar de eerste stap gezet; ze mag op de receptie aan het werk! En dan kiest een meisje voor het timmervak, besluit ze te� switchen� naar werkvoorbereider omdat ze niet bestand is tegen haar omgeving. Ze haalde negens en tienen tijdens haar timmeropleiding, maar durfde geen hulp te vragen bij het werk, bang om als lastig ervaren te worden en bang voor opmerkingen in de trant van �het is ook niets waard een vrouw in de bouw�.

Het meisje dat koos voor het vak van uitvoerder werd met oneigenlijke vragen geconfronteerd. Ze was een verlegen type toen ze in de bouw begon, maar leerde snel haar woordje te spreken. Bij een sollicitatiegesprek werd haar gevraagd hoe ze het dacht aan te pakken met haar werk als ze kinderen zou krijgen. Ze speelde de bal terug en vroeg hoe de uitvoerder het zelf deed? Hij antwoordde dat zijn vrouw voor de kinderen zorgde. En daarmee was de kous af. Officieel mag je dat soort vragen natuurlijk helemaal niet stellen, maar ze leven wel. Ook hier zie je dat de bouw daar niet alleen in staat, maar daarin nota bene de politiek aan haar zijde heeft: fractieleider Halsema die onlangs een tweeling kreeg, wordt gevraagd hoe ze het allemaal denkt te combineren, terwijl fractieleider Bos, zojuist vader geworden, die vraag niet krijgt.

Dus minister De Geus: de emancipatie is bij lange na nog niet voltooid. Er is werk aan de winkel, niet alleen in de bouw, maar ook elders in het bedrijfsleven. Overheid trek je dus niet terug, maar bied je support!

Voor de bouwsector heb ik ondanks alles goede hoop. Zag u onlangs ook de 27-jarige, vrouwelijke adjunct-directeur van Slavenburg�s Bouwbedrijven bij Barend en Van Dorp in de uitzending?

Natuurlijk werd ze ook ondervraagd over de bouwfraude. Hoorde u hoe verfrissend haar antwoorden waren? Hoe zij haar visie uiteenzette over de innovatieve aanpak van haar bedrijf? Imagoversterkend voor de bouw!

De praktijkvoorbeelden van de uitvoerder die haar verlegenheid van zich afschudde en de adjunct-directeur die zo natuurlijk een positie inneemt, stemmen mij positief. Geef mij nog meer van dit soort vrouwen, dan wordt de bouw van een traditionele sector die achterloopt in één keer een voortrekker met een voorbeeldfunctie.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels