nieuws

Een nieuw hoofdstuk in de bouwfraude-affaire

bouwbreed

den haag – Een schaduwboekhouding van bouwbedrijf Boele & Van Eesteren heeft een nieuwe bouwfraudestorm op gang gebracht. Dit keer is niet de wegenbouwsector onderwerp van gesprek, maar de utiliteitsbouw.

Afgelopen weekeinde werd de schaduwadministratie onthuld door dagblad De Telegraaf. De krant meldde dat ongeveer negentig bedrijven zijn betrokken bij verboden prijsafspraken van in totaal 250 bouwprojecten in de periode 1995 tot en met 2001. Hierdoor kwam de bouw van kantoren, ziekenhuizen en scholen duurder uit dan nodig was.

Zowel het Openbaar Ministerie als de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft onmiddellijk laten weten een nieuw onderzoek te zullen starten naar illegale prijsafspraken in de utiliteitsbouw. Justitie kreeg de schaduwboekhouding van Volker Wessels-dochter Boele & Van Eesteren vorige week woensdag al in haar bezit.

Enkele grote bouwconcerns, zoals Heijmans, Dura Vermeer, BAM, Volker Wessels en Ballast Nedam, hebben aangegeven te zullen meewerken aan een onderzoek van kartelwaakhond. Een aantal van hen heeft de NMa daags voor de onthullingen laten weten dat het mogelijk de Mededingingswet heeft overtreden.

Verbijsterd

De politiek reageerde verbijsterd op het nieuwe hoofdstuk in de bouwfraude. CDA en PvdA eisten onmiddellijk een debat met de ministers Brinkhorst (Economische Zaken), Donner (Justitie) en Dekker (Volkshuisvesting). Dat debat zou deze week nog moeten plaatsvinden.

Uit de zogeheten verrekeningslijsten van bouwbedrijf Boele & Van Eesteren zou blijken dat bij de aanbesteding van circa 250 bouwprojecten verboden prijsafspraken zijn gemaakt. De bedragen die daarmee zijn gemoeid, leidden tot fors hogere bouwkosten. Een opsomming van enkele betrokken bouwprojecten, gebaseerd op de Boele-administratie, zoals die zaterdag door De Telegraaf is gepubliceerd:

� Renovatie stadhuis Utrecht in 1999/2000. Kosten 19,2 miljoen gulden. Het werk werd uitgevoerd door Boele & Van Eesteren en bouwbedrijf Woerden. De bedrijven BAM, IBC en TBI kregen ieder 100.000 gulden toegewezen van Boele & Van Eesteren en van Woerden. Strukton en Jurriëns hadden recht op respectievelijk 50.000 en 175.000 gulden.

� Renovatie TU Delft in 1998. Kosten 55 tot 65 miljoen gulden. Het werk werd uitgevoerd door Boele. Zes andere bouwbedrijven kregen volgens de verrekeningslijsten in totaal 2 miljoen gulden van Boele.

� Nieuwbouw bij Radboud-ziekenhuis Nijmegen in 1997. Kosten 42 miljoen gulden. Het werk werd uitgevoerd door Boele en bouwbedrijf Visser & Smit. Ten minste drie andere bouwers, te weten Strukton, Van Wijnen en HBM, kregen ieder 350.000 gulden toebedeeld.

� Schiphol, uitbreiding Lounge Centraal (1998) en E-pier (1999). Totaalkosten onbekend. Het werk werd gedaan door IBC, Boele en Visser & Smit. Tien andere bouwbedrijven kregen van hen ruim 5 miljoen gulden toegewezen.

� Nieuwbouw jazzpodium Bimhuis in Amsterdam (2000). Kosten 51 miljoen gulden. Boele heeft volgens de verrekeningslijsten 375.000 gulden tegoed van bouwer Bam. Of tien andere bouwbedrijven die hadden ingeschreven, ook werden gecompenseerd, is niet duidelijk.

Reageer op dit artikel