nieuws

Eemsmond verandert in energiehaven Groen Pernis

bouwbreed

den haag – De provincie Groningen wil van de Eemsmond dé groene energiehaven van Nederland maken. Dat staat in een nieuw provinciaal plan van aanpak onder de naam Costa Due (Concrete Stappen naar een Duurzame Eemsmond). Daarmee moet de Eemsmond uitgroeien tot een Groen Pernis, waarbij grootschalige energie wordt gewonnen uit biomassa.

Het is het eerste plan op dit gebied in Nederland. Gasunie, Essent, Avebe, Groningen Seaports, de Rijksuniversiteit Groningen, NLTO en een reeks gespecialiseerde bedrijven op het gebied van biobrandstoffen participeren in het omvangrijke bouwproject.

Een eerste Europese subsidieaanvraag voor enkele miljoenen euro�s per jaar is inmiddels naar Brussel gestuurd. Verder hoopt de provincie Groningen nog op subsidies en fiscale kortingen van het Rijk. Inmiddels hebben alle genoemde partijen een intentieverklaring ondertekend om daadwerkelijk een �Groen Pernis� in de Eemsmond te realiseren. In de Eemshaven en Delfzijl moeten hiervoor installaties worden gebouwd, die biomassa (van wilgen- en populierenhout) uit Oost-Europa omzetten in vloeibare en gasvormige brandstoffen. De zware industrie en gasbedrijven zijn de beoogde afnemers van de milieuvriendelijke brandstoffen.

Eind 2007 moeten de participanten definitief knopen doorhakken over de investeringen in de nieuwbouw van enkele grote energiefabrieken en de op- en overslagfaciliteiten voor de biomassa. Dan is er mogelijk ook meer duidelijkheid over de aangevraagde subsidies en. Uitgangspunt van Costa Due is het Vierde Nationaal Milieubeleidsplan. Groningen wil als eerste provincie in Nederland een bijdrage leveren aan de internationale verplichting tot CO2-reductie. Bovendien genereert het project werkgelegenheid.

Reageer op dit artikel