nieuws

Ede bouwt verder in oostelijke richting

bouwbreed

ede – Na een jarenlange westwaartse uitbreiding van Ede, richt de gemeente de de blik oostwaarts. De ondertekening gisteren van een convenant tussen de gemeente, monumentenzorg en de ontwikkelaar voor de herontwikkeling van het 45 hectare grote monumentale Enka-complex, is een eerste stap in het beoogde gebied nabij het station Ede-Wageningen.

Andere toekomstige bouwlocaties in de buurt zijn een afgedankt defensieterrein (ongeveer 150 hectare) en enkele hectaren in de directe stationsomgeving. Wethouder R. Spiegelenberg wees erop dat deze bouwmogelijkheden een belangrijke koerswijziging inluiden. Met de creatie hier van een nieuw stedelijk gebied, komt er voorlopig een eind aan het telkens weer volbouwen van weer een weiland aan de (west)rand van het voormalige dorp.

Bij de herontwikkeling van het Enka-terrein zal de monumentale waarde geen belemmering zijn maar juist zorgen voor een toegevoegde waarde , is de bedoeling. Het verlaten fabrieksterrein moet veranderen in een levend onderdeel van de stad, waarbij het cultuurhistorisch erfgoed het gebied alleen maar aantrekkelijker maakt.

Projectontwikkelaar is de Grondbank Bennekomseweg Ede CV, een samenwerking tussen AM en Fortis Vastgoed. Samen met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de gemeente Ede werkt de ontwikkelaar de komende tijd aan een stedenbouwkundig plan. Op basis daarvan zal de herontwikkeling gefaseerd worden uitgevoerd. De verwachting is dat het stedenbouwkundig plan over twee jaar klaar is.

Directeur A. Asselbergs van de rijksdienst roemde de schoonheid van het complex die volgens hem schuilt in de “eenvoud en doelmatigheid”. Het is niet de kunst van de architectuur, die volgens hem “in zo�n geval soms alleen maar een gehyperventileerde voorstelling geeft van iets wat op zichzelf al goed in elkaar zit”.

Tijdens de planontwikkeling wordt bekeken welke onderdelen behouden blijven en welke eventueel mogen worden gesloopt. Dat laatste dan “met als winst het in de nieuwbouw laten terugkeren van markante elementen”. “De essentie van deze aanpak is dat je in de toekomst, over 20, 50 en 100 jaar, zult zien wat het verleden is van dit terrein, verzekerde directeur C. Jagtman van AM Wonen Midden-Oost.

De gemeente was aanvankelijk onaangenaam verrast door het ten tonele verschijnen van de ontwikkelaar, bekende Spiegelenberg gisteren. Het complex bleek gekocht zonder medeweten van de gemeente, die er al langer een oogje op had. “Wij waren natuurlijk liever eigenaar geworden, om zo het terrein zelf te kunnen uitgeven.” Maar hij verzekerde intussen veel vertrouwen te hebben gekregen in de aanpak van de nieuwe eigenaar .

Reageer op dit artikel