nieuws

Corrosie heeft te lang vrij spel gehad

bouwbreed Premium

apeldoorn – De discussie over de verantwoordelijkheid rond de veiligheid van gasleidingen is net op tijd losgebarsten. Dit stelt Van Bruchem van Gastec Technology. “Corrosievorming heeft te lang vrij spel gehad.”

“Veel mensen hebben geen weet van de staat van hun leidingen”, constateert P. Beuker uit Den Helder. Een installateur ontdekte in januari in de kruipruimte van zijn huis bij toeval kapotte koppelingen van een gasleiding. “De installateur pakte de leiding beet en de koppeling brak gelijk af. Bij mij was de situatie echt levensgevaarlijk. De leiding lekte al een tijdje”, zegt Beuker. Ook in een ander huis in zijn straat trof hij een broze en roestige leiding aan.

Beuker kan zich nauwelijks voorstellen dat zij de enigen zijn. “Toen ik hier kwam wonen heb ik alles nagekeken, maar op de leidingen heb ik echt niet gelet. Je staat er niet bij stil.” En dat kun je van een leek ook niet verwachten, vindt Van Bruchem.

Corrosie treedt op onder vochtige omstandigheden in huizen ouder dan dertig jaar. Na 1970 zijn de meeste huizen voorzien van koperen leidingen, die minder vatbaar zijn voor corrosie en in latere bouwjaren een beschermende coating kregen.

Afhankelijk van de samenstelling van het vocht, verloopt corrosie sneller of langzamer. “Het is een elektrochemisch proces, dus de geleidbaarheid van het water bepaalt hoe snel het gaat. Zouten geleiden. Dus hoe meer zouten in het water, hoe beter de geleiding. Condenswater, dat vrijwel zuiver is, zal dus niet zo goed geleiden als grondwater. Staat een leiding continu onder water, dan verloopt het proces weer langzamer dan wanneer een leiding half of wisselend in het water staat.”

Stalen leidingen op zich zijn het probleem niet. “Door een flinke tik lopen die echt geen beschadiging op”, aldus Van Bruchem. “Maar dan moeten de kruipruimten goed geventileerd zijn en blijvend droog.”

Kruipruimte

In huizen gebouwd voor 1970 waarvan de kelders en kruipruimten regelmatig blank staan, is het risico op gaslekken door corrosie daarom het grootst.

Dat risico is nog eens vergroot door het rijksbeleid. Om verdroging van de natuur te bestrijden beperkt het ministerie van Verkeer en Waterstaat al jaren de grondwateronttrekking zoveel mogelijk.

Volgens R. Eijsink van Vewin, de koepelorganisatie van waterleidingbedrijven in Nederland, zijn sinds de jaren tachtig tientallen waterwinstations gesloten. Het grondwaterpeil schoot in de directe omgeving meteen omhoog.” Maar ook overstromingsgebieden van rivieren, klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging kunnen oorzaken zijn van ondergelopen kruipruimten. De materie is volgens Eijsink zo complex dat het onmogelijk is een algemeen landsdekkend plaatje te geven.

Alleen in Eindhoven is onderzoek gedaan, in samenwerking met het Nutsbedrijf Regio Eindhoven De eerste resultaten waren volgens het nutsbedrijf “zeer ernstig”. Een op de vijf gasleidingen in de onderzochte woningen bleek lek te zijn.

Ook Den Helder kampt sinds het vertrek van het drinkwaterstation uit de duinen met een extreem hoog grondwaterpeil. “We zitten hier in een vochtige omgeving met heel veel sloten”, zegt M. de Boer, van installateur G.J. de Boer. De installateur kan in Den Helder 80 procent van de particulieren tot zijn klant rekenen.

Naar aanleiding van het geval Beuker heeft hij zijn clientèle een gratis keuring aangeboden. “Iedereen raakte in paniek.” Honderdzeven huizen heeft hij gecontroleerd. Maar ook al “heeft de helft van Den Helder stalen leidingen”, hij heeft na de controle geen enkele kapotte gasleiding kunnen vinden.

Beunhazerij

De Boer wijt het probleem vooral aan beunhazerij. “Het gaat er ook om hoe er met de leidingen wordt omgesprongen. Die gasleiding bij Beuker had een zwakke structuur. Ooit is er op amateuristische wijze een nieuw koperen T-stuk tussen gezet. Maar omdat het huis vlakbij een sloot ligt en de kruipruimte vochtig was, heeft het lek kunnen ontstaan.”

Ook in de Muziekwijk in Castricum waar in tientallen woningen verroeste gasleidingen en circa twintig gaslekken zijn ontdekt, is verkeerde aanleg van de leidingen, de oorzaak. “In deze huizen is de waterleiding boven de gasleiding aangelegd”, schetst installateur A. van der Kort. “Condenswater kon jarenlang op de gasleiding druppelen.”

Beide installateurs juichen een verplichte �apk-keuring� toe, die het ministerie van VROM in het vooruitzicht stelt.

Reageer op dit artikel