nieuws

Commissie beperkt zich tot twee megaprojecten

bouwbreed

den haag – Voorzitter A. Duivesteijn verwacht na het parlementair onderzoek naar de hsl en de Betuweroute te moeten concluderen dat minimaal enkele miljarden zijn verspild. De Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten beperkt zich in haar onderzoek tot deze twee megaprojecten.

De commissie bracht gisteren een bezoek aan verschillende deelprojecten van de hsl-zuid en maakte na afloop haar plan van aanpak voor de komende tijd bekend. Het eindrapport zal naar verwachting in november klaar zijn en begin september zullen de hoorzittingen plaatsvinden.

De commissie verwacht de handen vol te hebben met een gedegen onderzoek naar beide megaprojecten en wil andere succesvol verlopen projecten alleen gebruiken als referentie van hoe het wel moet. Ook de suggestie om te kijken naar de aanbesteding van de ministeries van VWS en Onderwijs wordt wegens tijdgebrek terzijde gelegd.

Risicoreservering

Het parlement installeerde vorig jaar november de tijdelijke commissie om onderzoek te doen naar de enorme budgetoverschrijdingen bij de grote projecten. Zowel de hsl als de Betuwelijn pakken miljarden duurder uit dan bij aanvang gepland. Voor beide projecten is anderhalf jaar geleden een risicoreservering van 985 miljoen euro getroffen om alle tegenvallers op te vangen.

De Tweede Kamer voelt zich keer op keer door het ministerie voor het blok gezet en zoekt een manier van werken die het gevoel van onbeheersbaarheid voorkomt. Daarom zal de commissie nu vooral kijken naar besluitvorming, contractering en risico�s.

Ook de machtspositie en rol van lagere overheden en externe belanghebbenden zal onder de loep worden genomen. “Elk werkbezoek van de Kamer maakte de Betuweroute een paar honderd miljoen euro duurder”, is wel eens gekscherend opgemerkt. De commissie is dan ook van plan kritisch te kijken naar de rol van de Tweede Kamer.

Het is de vraag achteraf of alle tunnels en overkappingen in de Betuwelijn en hsl even zinvol zijn. De huidige minister van Verkeer en Waterstaat trekt bijvoorbeeld openlijk het nut van de Groene Harttunnel in twijfel. Voorzitter Duivesteijn verwacht dan ook te concluderen dat beide projecten een stuk duurder zijn dan strikt noodzakelijk.

Doel is te komen tot een toetsingskader dat als leidraad kan dienen bij besluitvorming rond nieuwe miljardenprojecten. Concreet heeft de commissie daarbij de Zuiderzeelijn, de IJzeren Rijn, de Tweede Maasvlakte of de zeepoort IJmuiden voor op het oog.

Reageer op dit artikel