nieuws

Cao-regeling voor klokkenluiders

bouwbreed

hoofddorp – Als het aan de bouwbonden ligt, komt er in de nieuwe bouwcao een klokkenluidersregeling. Dit blijkt uit de cao-notas die vrijdag tussen werkgevers en werknemers zijn uitgewisseld.

Voor de bonden is het niet meer dan logisch. In de gedragscode van het AVBB worden werknemers verplicht misdragingen van collega�s te rapporteren. De pendant moet er ook komen: een klokkenluidersregeling die deze mensen beschermt. En die moet, vinden FNV Bouw, Hout- en Bouwbond CNV en Het Zwarte Corps, in de cao worden vastgelegd.

Het is slechts een van de voorstellen die de bonden doen voor de komende cao-onderhandelingen die woensdag van start gaan. Snelle resultaten verwachten de bonden na lezing van de werkgeversvoorstellen niet. Daarvoor wijken die teveel van elkaar af.

Zo willen de drie bonden eenmalig 350 euro per 1 mei dit jaar. Volgens het najaarsakkoord kan dat. Maar de werkgevers zijn daar geen warm voorstander van. Die zien geen ruimte voor ook maar iets dat geld kost. De FNV wil daarnaast per 1 januari 2005 ook nog prijscompensatie. Ook daar zijn de werkgevers tegen.

Geld kost ook het voorstel om de autokostenvergoeding van 28 eurocent netto uit te betalen. Belastingvrij mag van de Belastingdienst 18 cent worden gegeven. Over de 10 cent moet belasting worden betaald. Netto 28 cent betalen, betekent voor de werkgevers bruto 35 cent. Reden waarom ook hiervoor in werkgeverskringen de handen niet op elkaar te krijgen zijn. Daarnaast willen de bonden dat alle andere vergoedingen met 1,25 procent worden verhoogd.

Compenseren

Reparatie van het kabinetsbeleid staat voor de bonden eveneens hoog in het vaandel. Zo wordt voorgesteld om de stijgende ziektekostenpremies te compenseren waarbij er enig licht zit tussen de drie bonden. Allemaal willen ze dat voor ziekenfondsverzekerden de werkgever 50 procent vergoedt van de door iedereen noodzakelijk geachte aanvullende verzekering.

De bonden vinden het verder belangrijk dat er iets gebeurt voor mensen die arbeidsongeschikt zijn, maar in het tweede jaar wel al aan het reïntegreren zijn in hun werk. Zij vinden dat die mensen 100 procent van het loon doorbetaald moeten krijgen. Volgens het Najaarsakkoord mag slechts 70 procent worden doorbetaald. De bonden vinden echter dat als iemand al bezig is terug te keren in zijn werk, 100 procent doorbetaling binnen het akkoord past.

Vervelend voor de werkgevers is verder het voorstel van de bonden om cursussen VCA, bedrijfshulpverlening en EHBO niet meer te vergoeden uit het O&O-fonds. De bonden vinden dat die cursussen verplicht zijn door externe regelgeving. Daarom passen ze niet langer in de zogenoemde artikel 35b-vergoeding.

Reageer op dit artikel