nieuws

BPF Bouw rijkste fonds dat gedeeltelijk indexeert

bouwbreed Premium

den haag – Van de pensioenfondsen in de bouw die dit jaar de oudedaguitkeringen niet volledig corrigeren voor inflatie, is BPF Bouw het rijkst. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB).

BPF Bouw indexeert de pensioenen in 2004 met 1,6 procent; dat is iets meer dan de helft van de loonstijging in de bouwnijverheid.

De pensioenverzekeraar van bouwvakkers heeft volgens de cijfers van de VB een dekkingsgraad van 123 procent. In vergelijking met de branchegenoten die niet volledig compenseren voor inflatie, zit het fonds daarmee goed in de slappe was. Het pensioenfonds van houthandelaren volgt BPF Bouw op de voet met 122 procent.

Het krapst bij kas zit de verzekeraar van de houtverwerkende industrie. Dat pensioenfonds heeft een dekkingsgraad van 103 procent. Het fonds zit daarmee onder de richtlijn van 105 procent van de Pensioen en Verzekeringskamer (PVK), de toezichthouder van �s lands financiële instellingen. De gedeeltelijke indexatie van het fonds bedraagt in 2004 1,43 procent. Het vroegpensioenfonds voor het uitvoerend, technisch en administratief personeel (UTA) in de bouw houdt dit jaar de hand op de knip. De financiële instelling verhoogt de uitkeringen in het geheel niet.

De vier financieel sterkste pensioenfondsen in de bouw kiezen alle voor een volledige vergoeding van de inflatie. De uitkering van gepensioneerde werknemers in de baksteenindustrie, waar het pensioenfonds met een dekkingsgraad van 145 procent de ranglijst aanvoert, worden met 2 procent naar boven bijgesteld. De hoogste compensatie wordt betaald aan mensen in de kalkzandsteenindustrie. Deze bedraagt 2,5 procent.

De pensioenfondsen in de bouw verhogen de pensioenuitkeringen gemiddeld met 1,4 procent. de branche zit daarmee 0,2 procentpunt onder het gemiddelde van 1,6 procent van alle bij de VB aangesloten bedrijfspensioenfondsen. Volgens gegevens van de VB heeft dit jaar 97 procent van de fondsen gekozen voor een gehele of gedeeltelijke compensatie, wat vrijwel overeenkomt met de bouwsector, waar alleen het vroegpensioenfonds UTA de indexatie dit jaar achterwege laat.

De dekkingsgraad in de bouwsector bedraagt gemiddeld 119 procent. De fondsen staan er met zo�n financiële positie gemiddeld aanzienlijk beter voor dan de rest van de branche. De VB becijfert de gemiddelde dekkingsgraad over 2003 van alle bedrijfstakpensioenfondsen op 111 procent. Volgens de verenigingen hebben de pensioenfondsen zich met die dekking voorzichtig hersteld van de sluipende beurskrach die in 2002 en 2003 de reserves stevig uitdunde.

De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over het vermogen van de instelling om op termijn aan zijn verplichtingen te voldoen.

Reageer op dit artikel