nieuws

Bouwplan Land van Belofte wordt werkelijkheid

bouwbreed Premium

schiedam – Niets staat het binnenstedelijke bouwplan Land van Belofte in Schiedam meer in de weg. Deze week werd het laatste bezwaar tegen wijziging van het bestemmingsplan door de Raad van State van tafel geveegd. Het procedurele traject duurde al met al twee jaar langer dan verwacht.

Het bouwplan voorziet in de invulling van een aantal braakliggende percelen in de Schiedamse binnenstad. De nieuwbouw tussen de monumentale panden in het historische Schiedamse stadshart omvat appartementen, penthouses, atelier- en praktijkwoningen, een ondergrondse parkeergarage en 2500 vierkante meter commerciële ruimtes. Van de woningbouw wordt een kwart in de huursector gerealiseerd. Het ontwerp is afkomstig van Meijer Architecten uit Rotterdam en het Haagse KOW. Eind vorige maand werd begonnen met het plaatsen van een damwand voor de bouwput.

De langdurige procedurele rompslomp noemt regiodirecteur R. Vollebregt van BAM Vastgoed een tegenvaller. “We zijn met de ontwikkeling begonnen in een andere woningmarktsituatie. Maar desondanks gaat het nog goed.”

De laatste bezwaarmaker was een sportschooleigenaar die zijn parkeergelegenheid door de komst van de nieuwbouw verloren zag gaan. Eerder al ageerden winkeliers tegen de slechte bereikbaarheid. Ook het zicht was een punt van discussie.

Vorig jaar maakte de Bewoners Vereniging Schiedam Centrum met succes bezwaar tegen de toegestane bouwhoogte van 18,20 meter aan de Boterstraat. Het rechtscollege oordeelde uiteindelijk dat de provincie een betere afweging had moeten maken in het kader van het algehele binnenstadbeleid. “De ruimtelijk ordeningsprocedure is complex en bevat hiaten” aldus Vollebregt terugkijkend.  

Vanaf medio volgende maand zal de gemeente de projectlocatie saneren, bouwrijp maken en ter plekke archeologische onderzoek uitvoeren. Nog voor de bouwvak kan dan worden begonnen met de heiwerkzaamheden.

Op de ondergrondse parkeerlaag komt een binnentuin, omsloten door de woningen. De tuin is overdag geopend en zal als �stadstuin� voor alle Schiedammers fungeren. De eindoplevering van het Land van Belofte wordt in het najaar 2006 verwacht.

Reageer op dit artikel