nieuws

Bouwgrond moet schaars goed blijven

bouwbreed

den haag – Het is van het grootste belang dat bouwgrond schaars blijft, zodat het meer geld oplevert. De winst van de grondverkoop kan de gemeente steken in natuurbehoud. Dat is de enige mogelijkheid dat mensen in de toekomst kunnen blijven genieten van natuurgebieden. Vereniging Natuurmonumenten reageert daarmee op geluiden die over de Nota ruimte naar buiten komen.

Natuurmonumenten adviseert minister Dekker (VROM) dringend geen nieuwe grote woningbouwlokaties aan te wijzen. Zij zou dit van plan zijn in Rijnenburg, de Zuidplaspolder, Valkenburg en waarschijnlijk ook de driehoek Leiden/Alphen aan den Rijn/Gouda.

Schaarse bouwgrond is immers meer waard, zeker in een groene omgeving. Als daar dan toch huizen komen, kan de omgeving van de meeropbrengst door de bestemmingswijziging een opknapbeurt krijgen.

Het plan van Natuurmonumenten betekent een bevriezing van de huidige bestemmingsplannen. Wie daarbuiten wil bouwen, stelt een plan op met alle betrokken partijen, omliggende gemeenten, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en bewoners. In dit een ontwikkelingsplan zit zowel woningbouw, als infrastructuur, natuur, landschap en recreatie. De provincie kan het bouwverbod opheffen bij goedkeuring van het plan.

De vereniging wil in de Nota een goede verdeling van verantwoordelijkheden voor de verschillende overheden. “Het is goed dat het Rijk in de Nota ruimte kwaliteitsdoelstellingen stelt”, meent ir. J.J. de Graeff, directeur Vereniging Natuurmonumenten. Vooral als het gaat om bescherming van kwetsbare natuurgebieden en het aanleggen van de Ecologische Hoofdstructuur.

Natuurmonumenten is echter niet per definitie tegen bouwen in het groen. Wel waarschuwt de vereniging dat er in landschappen en in de Ecologische Hoofdstructuur een echte bouwstop moet gelden.

Betrokkenheid

Eind vorig jaar deed de organisatie nog haar beklag over de geringe betrokkenheid bij de Nota ruimte. Inmiddels zijn ze met ANWB, VNO/NCW en het AVBB al bij de minister geweest om over de plannen te praten. In een overleg gaf staatssecretaris Van Geel van VROM volgens De Graeff aan dat het concept na het advies van de Sociaal Economische Raad wel naar de organisatie kan voor advies. Een woordvoerder van het ministerie kan dit niet bevestigen. Zij spreekt bovendien geruchten tegen dat de nota pas na de zomer zal verschijnen. “Door alle overlegronden is de datum nu gezet op eind april”, aldus de woordvoerder.

Reageer op dit artikel