nieuws

Bouw afvalcentrale op Nederlands-Duitse grens

bouwbreed Premium

coevorden – Terwijl op economisch gebied de Europese grenzen vrijwel zijn verdwenen, gaat voor het storten van afval de grens tussen Duitsland en Nederland vanaf 30 juni 2005 dicht. Een perfect moment voor de bouw van een afvalenergiecentrale precies op de grens, hebben de beleidsmakers van Westo Prefab Betonsystemen uit Coevorden gedacht.

Westo Prefab Betonsystemen is samen met Sita Holding, een van de grootste afvalinzamelingsbedrijven in Nederland, initiatiefnemer tot het bouwen van de op vijf na grootste afvalenergiecentrale van ons land. Tel een aantal zaken bij elkaar op en het idee voor een installatie precies op de Nederlands-Duitse grens is volgens projectleider dr. ing. A. Adema van Westo, ondanks de compleet verschillende regelgeving, “heel logisch”.

Het grensoverschrijdende bedrijventerrein Europark waarop de centrale is gepland, ligt er al. Het is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse gemeente Coevorden en de Duitse gemeente Emlichheim. Per vrachtauto is het industrieterrein van beide kanten goed bereikbaar en zowel met het Nederlandse als het Duitse spoorwegnet verbonden.

Binnenhaven

Daarnaast ligt aan de Nederlandse zijde een binnenhaven in de directe omgeving, die bereikbaar is voor schepen tot 600 ton. Bovendien heeft Westo Prefab Betonsystemen, onderdeel van Koninklijke Volker Wessel Stevin, de opdracht verscheidene spoortrajecten in Nederland te saneren. Ook aan andere Europese landen levert Westo betonnen bielsen voor het spoor.

“Zo is het idee voor een afvalverwerkingsinstallatie eigenlijk ontstaan”, zegt Adema. “De houten spoorbielzen moeten worden vervangen door betonnen, maar waar laten we de houten bielsen? Er is een markt voor en veel bielsen gaan naar ontwikkelingslanden. De rest werd altijd gestort op vuilstortplaatsen in Duitsland, maar vanaf 30 juni 2005 mag dat niet meer.”

Onbeheersbaar

Nederland exporteert jaarlijks circa 2,5 miljoen ton afval naar Duitsland. Driekwart van de vuilstortplaatsen sluit straks omdat ze niet meer aan de technische eisen voldoen. Bovendien heeft de Europese Unie bepaald dat storten op de lange termijn niet meer beheersbaar is voor het milieu. Verbranden is beter, is de heersende mening en bovendien wetenschappelijk vastgesteld. Neem daarbij de grote vraag naar energie en het nut voor een nieuwe centrale is duidelijk, vindt Adema. “Bestaande centrales zoals in Alkmaar, Amsterdam of Moerdijk breiden daarom ook uit.”

De totale oppervlakte van de centrale bedraagt circa 10 hectare; de Nederlands-Duitse grens loopt dwars door de te bouwen centrale heen. Eén afvallijn en een biomassalijn liggen op Duits grondgebied en één afvallijn ligt op Nederlands grondgebied.

Afhankelijk van de stookwaarde kan per lijn circa 184.000 ton afval per jaar worden verwerkt. De houten bielsen worden straks verbrand in de biomassalijn.

De gebouwen krijgen een maximale hoogte van ongeveer 45 meter en de hoogte van de gecombineerde schoorsteen (op Duits grondgebied) is 80 meter. De geproduceerde warmte komt vrij in de vorm van stoom. Vanaf de ketel gaat de stoom naar een turbine waarmee een generator wordt aangedreven. Deze generator wekt circa 20 megawatt stroom op per lijn. Dat is goed voor tienduizend woningen. De centrale wordt naar de laatste stand der techniek gebouwd. De totale investering bedraagt 220 miljoen euro.

Westo Prefab Betonsystemen is vergunningsaanvrager voor het Nederlandse deel van de centrale. BBE Bewehrungs- und Betoncenter GmbH vraagt de vergunning aan voor de afvalinstallatie in Duitsland en Infracom GmbH voor de thermische bio/afvalverwerkingsinstallatie. Als alles rond is, gaat het trio verder onder de naam Europark-Verwerkings-Installatie (EVI).

Al lijkt een afvalenergiecentrale precies op de grens volgens Adema “heel logisch”, het levert tot nu toe heel wat rompslomp en extra papierwerk op. De regelgeving in Duitsland is compleet anders. “Sommigen begrijpen er bijna niets meer van”, aldus de projectleider.

Het project is bijvoorbeeld zowel in Nederland als in Duitsland mer-plichtig, maar de Duitse milieu-effectrapportage heeft betrekking op de totale installatie en de milieueffecten daarvan. Ook gaat de afwikkeling veel sneller omdat alle vergunningen in één pakket worden aangevraagd.

Bouwvergunning

Het Nederlandse milieu-effectrapport wordt opgesteld op grond van bijvoorbeeld een bouwvergunning, een wijziging van het bestemmingsplan of een mogelijke lozingsvergunning. Dit rapport beschrijft in hoofdzaak het Nederlandse deel van de installatie, alsmede de milieu-effecten in Nederland van de totale installatie, dus ook van het Duitse deel van de installatie.

MER-commissie

Adema meldt dat de Nederlandse MER-commissie pas geleden op bezoek is geweest. “De Duitse vergunningsaanvraag, waar de mer een onderdeel van vormt, is net compleet bevonden. De procedure loopt nu en de bouw kan – als alles mee zit – in juni beginnen.” Westo bouwt zelf wat het zelf kan bouwen. Andere delen besteedt het bedrijf uit.

Als alles volgens het bedachte schema loopt, moet de afvalenergiecentrale er binnen achttien maanden staan. Binnen de centrale geldt zowel de Nederlandse als de Duitse wet. De hoogste regelgeving zal prevaleren.

“Zo is dat ook geregeld op het bedrijventerrein”, zegt Adema. “Breekt er brand uit op de Duitse helft, dan rukt de brandweer uit van Coevorden omdat het een beroepskorps is. Emlichheim heeft een vrijwillige brandweer.”

Hoe het zit met de regel uit Brussel omtrent het niet meer mogen exporteren van afval, is nog niet duidelijk. Mag een Nederlandse vrachtwagen bijvoorbeeld over Duits grondgebied rijden en aan de Duitse kant het afval afleveren?

Aan welke kant van de grens de ingang komt, is ook nog niet bekend. “Gaandeweg het proces worden voor dit soort praktische vragen oplossingen gevonden”, zegt M. Workel, woordvoerder namens Westo. “Het is in elk geval een goede testcase. In hoeverre werkt het in het Euregiogebied nu echt?”

�De strengste wet laten we prevaleren�

Reageer op dit artikel