nieuws

B&U onder vuur

bouwbreed Premium

Het onvermijdelijke is een feit. Oók in de b&u is een verrekenlijst opgedoken. Nu is het Volker Wessels dat in de vorm van Boele en Van Eesteren �leading� is in deze nieuwe ronde bouwfraude en de fakkel van Koop heeft overgenomen. Alleen de naam van de ondergedoken klokkenluider ontbreekt nog. Verder lijkt zich een herhaling […]

Het onvermijdelijke is een feit. Oók in de b&u is een verrekenlijst opgedoken. Nu is het Volker Wessels dat in de vorm van Boele en Van Eesteren �leading� is in deze nieuwe ronde bouwfraude en de fakkel van Koop heeft overgenomen. Alleen de naam van de ondergedoken klokkenluider ontbreekt nog. Verder lijkt

zich een herhaling van de commotie na de onthullingen in Zembla voor te doen.

Bijna alle bekende gezichten kwamen weer langs en de beschuldigingen waren hetzelfde. Alsof er geen grootscheeps onderzoek naar de gang van zaken bij aanbesteding van bouwprojecten heeft plaatsgevonden.

Als de opwinding echt is en dus niet gespeeld, moet toch een grote dosis naïviteit worden vastgesteld. Maar dat niet alleen. Wéér ligt de nadruk niet op de marktverdeling die bouwbedrijven beoogden, weer rept men over de vermeende benadeling van opdrachtgevers door prijsopdrijving. Alsof de parlementaire enquêtecommissie niet zelf al tot de conclusie was gekomen, dat de prijsopdrijving niet kon worden vastgesteld. Ook nu weer worden fabelachtige extra winsten bij bouwers verondersteld. De feiten zijn dat deze niet bestaan. De commotie gaat over opdrachten tot in 2001. Over de voorgaande periode en ook over 2002 zijn de resultaten van bouwbedrijven bekend. Er is géén spoor van al deze veronderstelde prijsopzetten terug te vinden.

Ook nu echter zullen weer de verhalen over zwart geld, het wegsluizen naar het buitenland, de buitensporige rendementen op het eigen vermogen en ga maar door opduiken. Dat moet ook wel, omdat je toch iets moet hebben om je veronderstelde teveel betaalde geld terug te vorderen. Ik heb nog weinig nieuws gehoord in de berichtgeving over het nieuwe bouwschandaal.

De bouw is nog steeds niet open, er heerst een gesloten cultuur, heet het. Wat dit betekent weet ik niet. Natuurlijk is er gedurende zeer lange tijd en over vrijwel de gehele linie de hand gelicht met het verbod op kartelvorming en zijn er verboden afspraken gemaakt. Dat was op zeer grote schaal, ook bij opdrachtgevers bekend. Deze laatste wisten dan wel niet tot in de finesses van de hoed en de rand, maar dat aannemers voorafgaande aan aanbestedingen met elkaar �praatten� was op zijn minst een publiek geheim. Deze vorm van gedogen maakt dit praten nog niet legaal, maar is wel in grote tegenspraak met de gespeelde verontwaardiging bij een aantal personen en partijen. Grote verontwaardiging zou wel op zijn plaats zijn, als de verboden bouwpraktijk na 2001 zou zijn voortgezet. Daar zijn absoluut geen aanwijzingen voor. Bouwbedrijven en hun organisaties zien zich geplaatst voor een groot dilemma.

Juridisch liggen bedrijven en personen op drie plekken tegelijk onder vuur. Bij de Nma, bij de strafrechter en bij de civiele rechter. Een al te grote openhartigheid zou je in deze procedures parten kunnen spelen. Toch zou beter duidelijk gemaakt moeten zijn aan de buitenwereld, dat de marktverdelingsafspraken niet ten koste van de klant zijn gegaan. Tegelijk geloof ik echter in de stelregel, dat je in de kappersstoel beter stil zitten kan. De storm zal weer gaan liggen als zich een nieuwe kwestie voor algemene opwinding aandient.

Op dit moment zouden de critici kunnen worden uitgedaagd aan te geven waar het na 2001 nog fout gegaan is. De verrekenlijst van Boele en Van Eesteren is immers oude koek. Juist waar een van de kritiekpunten is, dat de bouw niet veranderd is, dienen zij die dat beweren hiervoor bewijzen aan te dragen. Het gedrag van bouwbedrijven rond aanbestedingen is nu stellig anders dan tot in 2001. Het bewijs van de verandering zit in dit gedrag opgesloten. Dat heeft meer waarde dan te roepen dat je veranderd bent. Het is aan anderen de verandering te constateren. Kennelijk is dat geen nieuws.

Reageer op dit artikel