nieuws

‘Aanbieding objectief beoordelen’

bouwbreed

oss – Gezien de kosten die aannemers maken om een gedegen prijsaanbieding te doen, mag je verwachten dat aanbesteders daar zorgvuldig mee omspringen. J.C. Kremers, hoofd calculatie van Van der Pas Bouwgroep in Oss, verbaast zich over het gebrek aan helderheid en objectiviteit dat hij in de praktijk vaak ziet.

De bouw zit de laatste tijd aardig in het verdomhoekje. De integriteit van de aannemers bleek in het geding. Goed aanbesteden vereist integere aannemers is het credo na de bouwfraude. Gezien zijn ervaring met aanbestedingen stelt Kremers nu vast dat veel opdrachtgevers zichzelf nog niet verplicht voelen ook de nodige integriteitsstappen te ondernemen.

�Je mag verwachten dat

bij de criteria die bijvoorbeeld in aanbestedingsadvertenties zijn genoemd ook staat hoe die criteria bij de beoordeling worden gehanteerd. Onze collega�s in de regio kennen we wel. Komen we daarbuiten dan heb je die kennis niet. Dat is niet helder�, stelt Kremers.

Van der Pas Bouwgroep is gespecialiseerd in onder andere sportaccommodaties. De referentieprojecten zijn daardoor vaak sportaccomodaties. Kremers zelf kan niet beoordelen of een ander bedrijf voldoet.

�Ik voel me niet prettig als ik werk verlies aan een concurrent als ik niet weet of dat terecht is. Ik ben weken bezig met werk en onkosten maken. Als ik naar mijn gevoel niet terecht afval, dan wil ik reageren. Als ik eerlijk verlies geen probleem.� Gemiddeld één op de zeven inschrijvingen leidt bij het bouwbedrijf uit Oss tot een opdracht, tenminste bij normale economische verhoudingen.

Op de aanbesteding vragen naar de wijze van toetsen aan de criteria is volgens Kremers �not done�. beoordelen. De aanbesteding zelf wordt voorgezeten door de opdrachtgever of zijn gemachtigde. Voorafgaand aan openen van de enveloppen moet hij vragen of er opmerkingen zijn. Dan volgt voorlezen van de aanbiedingen. Daarna is de aanbesteding passé. �Als je niet vraagt hoe de aanbieding en het bedrijf wordt gecheckt, dan is je beurt voorbij. Toch doe je dat allemaal niet. Dat is een soort erecode in de branche.�

Kremers illustreert zijn bezwaren met een voorbeeld uit de praktijk. Een gemeente in Zuid-Nederland had bij een aanbesteding geëist dat inschrijvers een open begroting zouden overleggen. Hij dong namens Van der Pas Bouwgroep ook mee en werd tweede. De laagste inschrijver blijkt zijn open begroting niet te hebben meegenomen. Daartegen heeft Kremers bezwaar gemaakt. Maar er is een groot prijsverschil. Hij stelt vast dat er dan wordt gekonkeld om de laagste toch te gunnen ondanks die duidelijke fout.

Geregeld wordt dat de laagste die open begroting alsnog aan het eind van de dag kan inleveren. �Als hij die niet had, dan kreeg hij dus tijd genoeg om er een te maken. Wat moet je dan doen als bouwer? De verhouding met die gemeente is ons veel waard, het werd dus slikken. Als je arbitrage aangaat, ben je het werk ook kwijt.�

Kremers vindt dat er te weinig aanbestedingen vlekkeloos verlopen. Om dat wel te bereiken ziet hij voordeel in toevoegen van een protocol in het UAR. Daarin zou geregeld moeten zijn hoe de aanbesteders omgaan met toetsen aan de hand van de criteria. Daarin zou ook opgenomen moeten zijn dat inschrijvers na de aanbesteding op de hoogte worden gesteld hoe door de verschillende inschrijvers bij de beoordeling is gescoord. Dat hoeft volgens hem niet ingewikkeld te zijn. Bij veel criteria is het vaak alleen maar een kwestie van ja/nee.

Uiteraard gaan er ook aanbestedingen goed. Maar in de perceptie van Kremers gaan er te vaak dingen fout. De problemen ontstaan vaak pas als de prijsverschillen hoger zijn dan zo�n 10 procent. De overheid als opdrachtgever mag niet maar tussen de regels door laveren. De overheid moet duidelijk zijn. Overheden werken met gemeenschapsgeld. Daar moeten niet alleen aannemers netjes mee omgaan, ook een opdrachtgever moet dat doen.

�Als je arbitrage aangaat ben je het

Reageer op dit artikel