nieuws

Werknemers mogen het niet hinderlijk koud hebben

bouwbreed

In winterse omstandigheden doorwerken is mooi, maar dit moet volgens Han Knegt niet ten koste gaan van de veiligheid en gezondheid van de werkers.

“Vroeger kon je kleumen”, vertellen de oude rotten en de min vijf, min tien en ga maar door vliegen je om de koude oren. “Vroeger”, antwoordt de bijdetijdse jongere, “hielden jullie er al gauw mee op, nú gaan we tot een gevoelstemperatuur van min zes nog maar mooi aan het werk. Als wij niet doorbouwen, komen die bedrijven uit de aangrenzende landen dat wel doen”.

Er wordt nog wat gezeurd over die gevoelstemperatuur, bij min twee en veel wind is het ook niet jofel, maar ze zijn het erover eens dat de bouw in Nederland in navolging van die in andere noordelijke landen vorstbestendig zal worden.

Arbobesluit

Onvoldoende bescherming tegen kou kan onderkoeling van het lichaam veroorzaken. In extreme gevallen, bijvoorbeeld bij strenge vorst en harde wind, kunnen zelfs lichaamsdelen bevriezen.

Een ander bezwaar is het teruglopen van de bewegingsfunctie van het lichaam en van lichaamsdelen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het met de hamer op de vingers slaan, tot onvoldoende grip op een ladder of tot struikelen. Tenslotte is er nog het gevaar van uitglijden door gladheid van besneeuwde of opgevroren oppervlakken.

Het behoeft geen uitleg, dat gladde oppervlakken niet mogen worden belopen. Het Arbobesluit kent over dit onderwerp slechts globale voorschriften. De werkgever moet er voor zorgen, dat werknemers door het werkklimaat geen schade aan de gezondheid oplopen. Indien dit onvoldoende mogelijk is, moet hij beschermende kleding verschaffen. Helpt ook dat onvoldoende, dan moet de duur van het werk worden beperkt; of het werk moet worden afgewisseld met ander werk in een behaaglijker klimaat. Daarbij moet iedere arbeidsplaats (en de weg er naar toe) zo veel mogelijk vast, stabiel en stroef zijn.

Maatregelen

Volgens de CAO-Bouwbedrijf kan het werk vanaf een gevoelstemperatuur van – 6° Celsius worden gestaakt.

Van een werknemer mag dan worden verlangd dat hij op het werk beschikbaar blijft en zo mogelijk ander werk gaat doen, dat in betere klimaatomstandigheden kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld binnen of in een speciale tent. Daarbij hebben partijen in een protocol een aantal afspraken en aanbevelingen vastgelegd.

Een aantal maatregelen is verplicht:

– begaanbaar houden van wegen;

– vorstvrije bouwwaterleidingen (zonodig aftappen of tappunten isoleren);

– beschermen van materieel en materiaal tegen invloed van de vorst;

– de mensen zoveel mogelijk inzetten op die plaatsen waar de minste hinder wordt ondervonden van de weersomstandigheden. Behalve de verplichte maatregelen zijn er aanbevelingen, voortvloeiend uit gewoon gezond verstand. Een paar voorbeelden:

– maak (eerder) klaar wat je klaarmaken kunt in afgesloten en verwarmde ruimten;

– zorg ervoor dat er geen gladde plekken in het werk- en loopgebied zijn – houd de weersverwachting in de gaten, bel even de regionale weerprofeet om meer zekerheid te krijgen;

– zorg voor afscherming tegen wind op plaatsen waar wordt gewerkt;

– zorg ervoor dat reeds geplaatste centrale verwarmingen als dat kan vroeg in actie komen.

– draag bij werken in koude omstandigheden doelmatige winterkleding; een goede muts onder de helm, thermo-ondergoed en pakken die de kou buitensluiten en die toch ruimte bieden om goed en veilig te kunnen werken, sokken, schoenen en handschoenen. Ook bouwmaterieel kan bij kou indirect leiden tot ongevallen. Bij kettingwerk kan een aanzienlijke vermindering van de werklast optreden, soms met 50 procent.

Kou heeft geen invloed op de sterkte van staalkabels. Bij hijskranen kan extreme kou leiden tot storingen van beveiligingen en bedieningsschakelaars. Neem daarom onderstaande maatregelen:

– raadpleeg het instructieboek van de hijskraan over de laagst toelaatbare werktemperatuur; er kan namelijk brosse breuk optreden in het metalen geraamte van de kraan en extreme kou kan leiden tot een verminderde werking van koel-, hydraulische en pneumatische systemen; tot – 10° Celsius gelden meestal geen beperkingen.

– controleer voor aanvang werk of alle eindschakelaars goed werken;

– controleer vervolgens alle bewegingsfuncties van de kraan (zeer langzaam uitvoeren), om de goede werking vast te stellen van kabels, kabelschijven, remmen enzovoorts.

We leven in de eenentwintigste eeuw, de eeuw van voortschrijdende techniek. We hebben alle mogelijkheden de kou de loef af te steken. Maar hierbij lopen twee dingen voorop: de werknemers mogen het niet hinderlijk koud hebben en het werk moet veilig kunnen worden verricht.

Reageer op dit artikel