nieuws

Wegenbouw somber ondanks groei in orders

bouwbreed

amsterdam – De orderportefeuilles in de wegenbouw zijn in december opnieuw voller geworden. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) in opdracht van de Europese Commissie. Onderzocht is de stemming onder ruim vierhonderd hoofdaannemers met meer dan tien personeelsleden.

De opdrachtenstroom bij de wegenbouwers zwol in december aan met 0,7 maand. De orderportefeuille groeide daardoor tot 4,8 maanden. Ondanks de stijgende vraag blijven de ondernemers uitgesproken negatief over de marktomstandigheden. De prijzen staan dan ook zwaar onder druk. Liefst 37 procent van de wegenbouwers geeft aan stagnatie te ondervinden als gevolg van onvoldoende orders. In november klaagde slechts 22 procent.

Het onderhanden werk wordt door de bedrijven in de sector per saldo als klein beoordeeld. Wel zijn er ten opzichte van vorige maand meer bedrijven die aangeven dat het onderhanden werk op een gelijkblijvend niveau ligt. In december rekenden slechts enkele bedrijven op personele groei. Tweederde van de wegenbouwers stelt zich in op verdere inkrimping van het bestand medewerkers.

De orderportefeuille in de grond, water- en wegenbouw bereikte in december het niveau van 4,3 maand. Het volume betekent een stijging van 0,4 maand. De toename komt volledig voor rekening van de wegenbouwbedrijven. In de grond- en waterbouw bleef de orderportefeuille gelijk aan het niveau van vorige maand: 3,8 maand. Voor deze subsector geldt dat de uitkomsten van de conjunctuur van december ongeveer gelijk zijn aan die van november. Wel zijn deze bedrijven iets positiever over de ontwikkelingen van de afzetprijzen en de personeelsbezetting.

In de burgerlijke- en utiliteitsbouw is de orderportefeuille gestegen met 0,1 maand tot 7,3 maand. Dit komt geheel voor rekening van de utiliteitsbouw, waar de orderportefeuille steeg met 0,2 maand tot 6,4 maanden. In de woningbouw daalde de orderportefeuille licht (0,1 maand) en kwam uit op 8,1 maanden. De orderportefeuille in de b&u schommelde het hele jaar 2003 rond de 7,3 maanden.

Per saldo beoordelen de b&u-bedrijven het onderhanden werk als klein. Ruim 12 procent van de aannemers ondervindt stagnatie van het werk als gevolg van gebrek aan orders. Ook in de b&u geldt dat de meeste bedrijven de komende maanden in personeelsomvang verwachten af te nemen. Het merendeel van de b&u-bedrijven verwacht een een gelijkblijvend prijsniveau. Er zijn echter meer bedrijven die een prijsstijging voorspellen (19 procent), dan die een prijsdaling verwachten (3 procent).

De orderportefeuille in de totale bouwnijverheid steeg met 0,1 maand tot 6,6 maanden.

Reageer op dit artikel