nieuws

Waterschap AGV neemt maatregelen bij veendijken

bouwbreed

mijdrecht – Nog voor de zomervakantie worden maatregelen genomen om veendijken waarachter mensen wonen en werken, veiliger te maken.

Dit heeft dijkgraaf J. de Bondt gisteren tijdens een persconferentie van Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) bekendgemaakt.

“Wat in Wilnis is gebeurd, kan ook elders in Nederland gebeuren. Daarom nemen wij bestuurlijke verantwoordelijkheid.”

Uit onderzoek van onderzoeksinstituut GeoDelft blijkt dat de dijk in Wilnis stabiel was. Door extreme droogte en een reeks gebeurtenissen is de dijk echter toch gaan verschuiven.

De Bondt geeft aan dat het waterschap AGV op dit moment werkt aan een actieplan om veendijken extra veilig te maken. Het gaat specifiek om veendijken waarachter mensen wonen en werken. Bij veendijken naast weilanden is het risico minder groot, omdat het volgens De Bondt niet erg is als er op de droge weilanden in de zomer water staat.

Het actieplan van AGV wordt op dit moment uitgewerkt en begin februari van dit jaar gepresenteerd. De Bondt verwacht voor de zomervakantie van 2004 dat de daadwerkelijke maatregelen zijn genomen. Het pakket maatregelen bevat onder andere het aanbrengen van steunbermen, het vervangen van veen door klei en het aanbrengen van stalen damwanden . Ook is een van de mogelijkheden het aanbrengen van compartimenten in ringvaarten zodat het water in situaties zoals in Wilnis sneller tot stilstand kan worden gebracht.

De Bondt verwacht dat er tientallen miljoenen euro�s zijn gemoeid met deze veiligheidsmaatregelen. “Ons waterschap moet hier financiële ruimte voor vinden. Dit geld komt niet uit Den Haag.”

De Bond erkende dat er in Nederland te weinig aandacht is geweest voor uitdroging van dijken. Verder zei hij dat het waterschap niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de dijkverschuiving in Wilnis, omdat uit het onderzoek van GeoDelft blijkt dat de kade voldeed aan de eisen.

Reageer op dit artikel