nieuws

Voor dit soort woningen heb je geen makelaar nodig

bouwbreed

den haag – Waar vraag is ontstaat aanbod. Ontwikkelaars komen met concepten voor honderdduizend-eurowoningen. Het is mogelijk voor dat bedrag een goede woning te bouwen waarin mensen graag willen wonen, beweren zij. Voorwaarde is dat de grondkosten, de grootste prijsopdrijver, binnen de perken blijven.

In de provincie Limburg wordt gekeken naar bouwlocaties met een maximale prijs van 150 euro per vierkante meter. De totale grondprijs mag binnen het stimuleringsproject voor woningen tot 140.000 euro niet meer dan 20.000 euro zijn.

�Starterswoningen� vullen het gat tussen huur en koop. Wie het moet doen met een gezinsinkomen tot tweemaal modaal heeft weinig aan de meeste nieuwbouwwoningen. Twee euroton valt er niet mee te financieren.

Volgens de hypotheekwijzer van de Rabobank kan een kostwinner met een inkomen van 2700 euro per maand maximaal 155.000 euro lenen. Modale tweeverdieners met een hoofdinkomen van 1600 en een tweede inkomen van 800 euro kunnen van de bank 134.000 euro meekrijgen.

In zo�n geval ligt de �verandawoning� van Timpaan uit Rijssenhout ruimschoots binnen bereik. Projectontwikkelaar P. Pronk van Timpaan verwacht er komend jaar al een flink aantal neer te kunnen zetten. Een aannemer bouwt ze voor 82.000 euro. Met de grond erbij kan de prijs onder de 100.000 euro blijven.

Voor dat bedrag krijgt de koper 330 kubieke meter woonruimte, een fietsenberging en een 3,5 meter brede veranda. “De prijs had nog lager gekund als we concessies hadden gedaan aan de kwaliteit”, stelt Pronk. “Maar we willen de huizen in een gangbare, goede kwaliteit bouwen.”

Het grondbeslag blijft beperkt doordat de 8 meter diepe huizen ruggelings tegen elkaar worden gebouwd. Licht komt binnen via de voorgevel en via het dak. Pronk gaat ervan uit dat bij een opdracht voor grote aantallen, de prijs wellicht verder omlaag kan.

Toen hij zijn concept in de publiciteit bracht, ruim een maand geleden, liep het storm. Duizenden geïnteresseerden kwamen hun licht opsteken, zegt hij.

Bouwplannen zijn er al voor zestig verandawoningen, in Beinsdorp en Lisserbroek. Komend jaar verwacht Pronk ook te gaan bouwen in Limburg. Het duizend-woningenplan kwam voor hem als geroepen. Het planontwerp biedt mogelijkheden voor verschillend gebruik. Een huis kan groter worden door woningen met elkaar te verbinden.

Ze worden gebouwd in clusters. In een cluster van acht woningen delen vier huizen één kap. Daardoor ontstaat het silhouet van een tweekapper.

Clusters kunnen aansluitend worden gebouwd maar er zijn ook andere patronen mogelijk. Bijvoorbeeld met ouderenwoningen, zonder verdieping, ertussenin. Dat schept een gevarieerder beeld. Pronk: “Je zit niet vast aan dit ene type.”

Het ontwerp leent zich volgens hem ook goed voor zorginstellingen. “We zijn hierover al met een partij in gesprek. Bij de verandawoningen wordt een middengang geïntroduceerd en op de koppen komen twee zogenoemde koppelelementen. Daarin kan onder meer de dagverzorging komen. Via de middengang kan zorg worden geleverd aan de zelfstandig levende bewoners.”

De Udens/eindhovense bouwonderneming Hendriks Coppelmans heeft een honderdduizend-eurowoning ontwikkeld die het bedrijf aanbiedt op de markt in Zuid-Nederland. Het is een rijtjeshuis met een vloeroppervlak van 77 vierkante meter plus zolder en een fietsenhok. Opvallend is de beukmaat van 4,60 meter, bij een diepte van 9,60 meter.

“Wij willen hiermee aantonen dat je ook voor die prijs een goede woning kunt bouwen, zegt projectontwikkelaar R. Beks van Hendriks Coppelmans. “Er wordt niet bezuinigd op kwaliteit; de woning voldoet aan alle eisen van het GIW en Woonkeur.” Om op een ton uit te komen, is de prijs voor de benodigde 115 vierkante meter grond scherp begroot op honderd euro per vierkante meter.

De verkoopprijs is volgens hem mede gunstig omdat de hele bouwkolom in eigen hand wordt gehouden. Van ontwerp tot verkoop. “Voor dit soort woningen heb je geen makelaar nodig.”

De eerste van deze woningen die Hendriks Coppelmans gaat bouwen, komen in de Venhorst, Boekel en Mariaheide. Daar blijkt de bouw een stuk duurder uit te pakken. Dat komt omdat het ontwerp moest worden aangepast aan het geldende bestemmingsplan, geeft Beks aan, en omdat de grondprijs een stuk hoger uitkwam.

“De huidige bestemmingsplannen zijn te bekrompen geschreven om op basis daarvan dit soort starterswoningen te bouwen. Daarom hebben we de beukmaat moeten aanpassen en moest de tuin groter. Verder blijken gemeenten toch een hogere grondprijs te willen.”

Gevolg is dat de prijzen van de huizen oplopen tot anderhalve ton. “Gezien de tijdsdruk was wachten op een bestemmingsplanwijziging in deze gevallen niet mogelijk”, zegt Beks, die hoopt dat er in de toekomst wel ruimte komt voor het originele concept.

De huizen die nu worden gebouwd blijven binnen de grens van ruim anderhalve ton die de provincie heeft gesteld voor de zeshonderd extra contingenten voor starterswoningen. Voordeel van de huizen die Hendriks Coppelmans nu neerzet, is dat ze ook op de langere termijn voor de doelgroep behouden blijven.

Ze worden aangeboden in de vorm van sociaal gebonden verkoop. Daarnaast gaat een deel de markt op als huurhuis, voor een prijs van 375 euro per maand.

�De woningen voldoen aan alle eisen�

Reageer op dit artikel