nieuws

Vertraging in vrijwillig bodemonderzoek bedrijven

bouwbreed

den haag – Bedrijven blijken steeds minder bereid om vrijwillig nader onderzoek te laten doen naar bodemvervuiling op hun terreinen.

Dit blijkt uit cijfers over de �Bodemsanering op in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen�, de zogeheten BSB-operatie.

De verkennende bodemonderzoeken van de door de regionale BSB-stichtingen aangeschreven bedrijven zijn nagenoeg afgerond. Bij die bedrijven waar bodemvervuiling is aangetroffen, dient vervolgens nader onderzoek te worden verricht. Hier laten bedrijven het afweten, waardoor het doel om alle nadere onderzoeken in 2007 te hebben afgerond, in de knel komt.

Staatssecretaris Van Geel (VROM) neemt binnenkort een besluit over een herziening van de BSB-operatie om het tempo op te schroeven. Hierbij kijkt hij naar een eventueel andere organisatie, financieringswijze en verantwoordelijkheidsverdeling.

De regionale BSB-stichtingen zijn opgericht door het bedrijfsleven zelf en bestaan uit vertegenwoordigers van VNO-NCW, MKB Nederland en de regionale Kamers van Koophandel.

Deelname aan de BSB-operatie is op vrijwillige basis. Bedrijven kunnen hiermee voorkomen dat ze uiteindelijk door gemeenten, provincies en het Openbaar Ministerie worden gedwongen tot het doen van bodemonderzoeken.

Uit de cijfers blijkt dat vanaf de start van de BSB-operatie in 1992 ruim 122.000 bedrijven door de BSB-stichtingen zijn aangeschreven. Hiervan hebben bijna 33.500 aangegeven mee te doen. Zo�n 80 procent van de deelnemers heeft zich overigens aangemeld samen met andere bedrijven. Hiermee drukken ze de kosten van bijvoorbeeld de aanbesteding van bodemonderzoeken.

Inmiddels zijn er een kleine 29.000 verkennende bodemonderzoeken geweest, dit betreft 86 procent van de deelnemers. Het aantal nadere onderzoeken ligt op zo�n 3400. Ruim 20 procent moet direct tot sanering van de verontreinigde grond overgaan; andere bedrijven hebben hiervoor vijf of tien jaar uitstel of hebben geen ultimatum voor de sanering te horen gekregen omdat de verontreiniging niet urgent is.

Reageer op dit artikel