nieuws

Statentunnel blijft bron van rechtszaken

bouwbreed Premium

rotterdam – De Statentunnel in Rotterdam blijft voorlopig het strijdtoneel voor juristen. De aanbesteding en gunning ervan wordt heftig betwist voor de rechter. Volgens kenners is de markt nu zodanig dat aannemers elkaar geen werken meer gunnen.

Komende maandag staat de aanbestedende dienst van Rotterdam wederom voor de kortgedingrechter. Dit keer is het BAM dat wil dat de gemeente de Statentunnel, een onderdeel van Randstadrail, niet gunt aan Saturn, een combinatie van Dura Vermeer, Walter Bau en Züblin. Het argument van BAM is dat Saturn niet kan voldoen aan de veiligheidseisen zoals die in het bestek staan omschreven.

Het is niet de eerste keer dat de aanbesteding van de tunnel voor de rechter komt. Uit de inschrijvingen was een combinatie met Van Hattum en Blankevoort erin als laagste uit de bus gekomen. Die wilde het werk voor 167,8 miljoen euro. De gemeente Rotterdam besliste echter anders.

Verwijzend naar de inschrijvingsvoorwaarden, sloot de aanbestedende dienst de Volker Wessels-dochter uit. De combinatie voldeed niet aan de eis een soortgelijk werk van een bepaalde omvang gemaakt te hebben. Het geding ging er vervolgens om of de startschacht van een eerder werk nu wel of niet meegerekend mocht worden. De Rotterdamse rechter vond dat de gemeente terecht de schachten in mindering had gebracht en ook het bedrag dat de aanbestedende dienst daarvoor gerekend had, noemde de rechter redelijk.

Saturn, dat voor 177,8 miljoen had ingeschreven, werd toen de gegadigde, tot groot verdriet van nummer drie, BAM, dat weer een paar miljoen meer wilde hebben voor het werk. Die speurde wat en kwam tot de conclusie dat Saturn ook niet aan de eisen voldoet. De rechter zal nu moeten uitmaken of BAM gelijk heeft.

Zelfs al wordt BAM in het ongelijk gesteld, dan is Rotterdam nog niet van de rechtzaken af. Volker Wessels heeft inmiddels besloten van de uitspraak in kort geding in hoger beroep te gaan. Dat zal op 26 februari plaatsvinden.

Volgens aanbestedingsjuristen is deze strijd slechts een voorbode van wat aanbesteders te wachten staat. Omdat de markt momenteel zo slecht is hebben praktisch alle grote aannemers behoefte aan werk. Als ze ook maar een kans zien om een concurrent uit te schakelen op basis van de eisen, zullen ze niet nalaten hun gelijk voor de rechter te halen.

“Ïn de goede oude tijd van het vooroverleg werd een ander nog wel eens wat gegund. Iedereen wist dat hij weer aan de beurt zou komen. Dat is definitief voorbij. Rechters en ook advocaten gaan het druk krijgen”, voorspelt een aanbestedingsadvocaat.

Reageer op dit artikel