nieuws

Snel stijgende vraag naar starterswoning

bouwbreed

den haag – Razendsnel slaat het tij om in de woningbouw. De roep om meer dure woningen verstomt, nu ze door de recessie onverkoopbaar blijken. Voor starterswoningen uit de goedkoopste categorie staan de gegadigden in de rij. Degenen die bot vangen, moeten zich behelpen. Maar de kansen stijgen nu overal woningbouwprogrammas worden omgegooid.

De provincie Limburg besloot dat komend jaar minstens duizend extra woningen van maximaal 140.000 euro moeten worden gebouwd. Gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en bouwers werden uitgedaagd binnen een maand met concrete plannen te komen. Resultaat: er liggen voorstellen voor meer dan tweeduizend woningen. Nog voor de zomer moet de bouw van in elk geval een groot deel hiervan zijn begonnen.

“Om zoiets voor elkaar te krijgen moet je je nek durven uitsteken”, zegt provinciewoordvoerder P. van Noorden. “Het aardige is dat iedereen het eens is over de noodzaak meer starterswoningen te bouwen om de stagnerende nieuwbouw vlot te trekken. Wij zijn als provincie bereid water in de wijn te doen, als daardoor inderdaad meer wordt gebouwd. Bijvoorbeeld door procedures waar mogelijk te versnellen of extra contingenten beschikbaar te stellen.”

Een breed team van deskundigen is gevormd om te helpen bij het oplossen van knelpunten. Van Noorden: “Er zijn legio redenen waarom plannen niet van de grond komen. Het kan ontbreken aan een investeerder, aan een bouwer of aan financieringsmogelijkheden. Het adviesteam zoekt naar mogelijkheden, onder andere door partijen met elkaar in contact te brengen.”

“Dat onorthodoxe maatregelen nodig zijn, is duidelijk”, weet ook woordvoerder K. van Rijn van de provincie Noord-Holland. Een provinciaal �aanjaagteam� gaat deze maand van start om de vaart erin te brengen bij gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. “Doel is met prikkelende ideeën te komen om te zorgen dat er weer wordt gebouwd en wel zo, dat er huizen komen waarom de markt vraagt.”

Er zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat plannen voor Vinex-locaties moeten worden herzien, weet hij. De bouw van bovenmodale woningen blijft nadrukkelijk in beeld, om de doorstroming te bevorderen en zo starters een kans te geven. Maar, onderstreept Van Rijn, problemen en daarmee gewenste oplossingen hangen sterk af van de regio. Daarom is Noord-Holland opgedeeld in zeven (bovengemeentelijke) regio�s, die elk een eigen woningbouwopgave hebben.

Noord-Brabant heeft zeshonderd contingenten extra beschikbaar gesteld voor gemeenten die met plannen komen voor starterswoningen. Hierbij geldt een maximale verkoopprijs van ruim anderhalve ton. Hoewel voor veel kopers nog een pittig bedrag, reageerden veel ontwikkelaars, corporaties en aannemers sceptisch. Reden was dat zij meenden dat voor die prijs dezer dagen geen acceptabele woonkwaliteit kan worden geleverd.

Ontwikkelaars die de uitdaging aandurven, komen met eigen voorstellen die binnen het budget blijven. Zo bieden de Rijssenhoutse ontwikkelaar Timpaan en de Udens/Eindhovense bouwer-ontwikkelaar Hendriks Coppelmans honderdduizend-eurowoningen aan. Prefab Limburg uit Kelpen-Oler realiseert met een ifd-methode scherp geprijsde appartementen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels