nieuws

Schouwen verbetert waterlopen

bouwbreed

burgh-haamstede – Eenderde van 4000 geënquêteerden in de Kop van Schouwen heeft geregeld te kampen met wateroverlast. Door het bestaande waterafvoerstelsel te verbeteren moeten de problemen in 2006 tot het verleden behoren.

De gemeente Schouwen-Duiveland, het waterschap Zeeuwse Eilanden, de provincie Zeeland en de Dienst Landelijk Gebied besloten met vereende krachten de wateroverlast in de Kop van Schouwen aan te pakken. De herstelwerkzaamheden zijn inmiddels begonnen en vinden plaats in zes deelgebieden verspreid over Burgh-Haamstede, Renesse en het tussen deze Zeeuwse kernen gelegen gebied. Voor het verbeteren van het afvoerstelsel is 1,2 miljoen euro beschikbaar.

Elk voor- en najaar ondervinden veel bewoners in het duingebied last van het water. Uit vooronderzoek bleek eenderde van de 4000 geënquêteerden in de kop van Schouwen geregeld last heeft. Bij overvloedige regenval lopen tuinen onder en staan kelders blank. “Bij de woningbouw in de jaren tachtig is weinig aandacht besteed aan het waterafvoerstelsel. Het regenwater wordt vanuit de duinen slecht afgevoerd naar de polder”, aldus T. Emonts, projectleider/procesmanager van de Dienst Landelijk Gebied.

Particulieren

Voor het realiseren van een betere afvoer zijn tot nu toe twee tracés uitgedacht. De Strandweg is het eerste dat onder handen wordt genomen. Onder andere 800 meter sloot wordt verdiept en verbreed, tientallen duikers worden verdiept en/of opnieuw aangelegd. Voor deze werkzaamheden moeten tweehonderd bomen worden gekapt.

Het andere tracé loopt via de Lariksweg-Torenweg-Esdoornlaan-Korenbloemlaan-zweefvliegveld. Dit tweede traject wordt momenteel nader uitgewerkt en zal naar verwachting eind 2004 in uitvoering worden genomen.

Voordat daadwerkelijk met de herstelwerkzaamheden kon worden aangevangen, moesten de nodige voorbereidingen worden getroffen. Emonts: “Het merendeel van de oude verwaarloosde waterlopen bevindt zich op particulier terrein. We zijn dus afhankelijk van de bereidwilligheid van grondeigenaren.”

Van de dertig particuliere grondeigenaren hebben 26 tot dusverre medewerking toegezegd. De uitvoering is in handen van hoveniersbedrijf Habo Renesse en aannemingsbedrijf Reimerswaal BV. In 2006 moeten alle herstelwerkzaamheden klaar zijn.

Reageer op dit artikel