nieuws

Rondweg Den Bosch binnenkort aanbesteed

bouwbreed Premium

den haag – De verbreding van de Rondweg s-Hertogenbosch (A2) wordt aanbesteed via een geïntegreerd contract. Het gaat hierbij om het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van de weg.

De Rondweg �s-Hertogenbosch is een onderdeel van de A2 tussen Amsterdam-Maastricht. Er treden nu al regelmatig files op, en de verkeersintensiteit op de rondweg zal tot 2020 nog verder toenemen. Om deze problemen op te lossen is besloten de weg over een lengte van 11 kilometer aan te passen.

Binnenkort brengt Rijkswaterstaat Directie Noord Brabant een opdracht voor het ontwerp en de uitvoering inclusief een �langdurige kwaliteitsverplichting� voor de ombouw van dit traject op de markt.

In algemene zin betreffen de werkzaamheden het maken van een ontwerp, de uitvoering, en het gedurende de ontwerp-, en uitvoeringswerkzaamheden (realisatiefase) instandhouden van het traject. De realisatiefase bestaat in hoofdlijnen uit het realiseren van verhardingen en grondwerk, kunstwerken, geluidwerende voorzieningen, verkeersvoorzieningen (waaronder verkeerssignalering) en landschappelijke inrichting.

De langdurige kwaliteitsverplichting houdt in dat de opdrachtnemer een aantal elementen van het werk na de realisatiefase moet onderhouden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om verhardingen, markeringen en voegovergangen.

Parallelbaan

De ontworpen scheidingsvariant voorziet in de ombouw van de bestaande autosnelweg van 2×2 rijstroken (met weefstroken) naar 4×2 rijstroken over het grootste gedeelte van het traject Empel-Vught. De twee binnenste rijbanen zijn de hoofdrijbanen die bestemd zijn voor het doorgaande verkeer, en kennen geen uitwisseling van verkeer omdat ze niet aangesloten zijn op andere wegen. De twee buitenste rijbanen vormen de parallelbanen voor het stadsregionale verkeer, waarop alle aansluitingen met andere wegen zijn gerealiseerd.

In de richting Empel-Vught is de parallelbaan aanwezig van vóór knooppunt Empel tot voorbij aansluiting Veghel, en wordt het gedeelte tussen aansluiting Veghel en knooppunt Vught ten opzichte van de bestaande autosnelweg uitgebreid van twee naar drie doorgaande rijstroken met aanliggende weefstroken. In de richting Vught-Empel is de parallelbaan aanwezig van vóór aansluiting Veghel tot voorbij knooppunt Empel, en wordt het gedeelte tussen knooppunt Vught en aansluiting Veghel – ten opzichte van de bestaande autosnelweg – uitgebreid van twee naar drie doorgaande rijstroken met aanliggende weefstroken.

Voorovereenkomst

In eerste instantie wordt er een voorovereenkomst gegund. Deze voorovereenkomstfase wordt met name gebruikt voor een nadere uitwerking.

De definitieve overeenkomst voor de realisatie van het project wordt gesloten in de vorm van een geïntegreerd contract op basis van de Uniforme  Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contracten 2000 (�UAV-GC 2000�).

Meer informatie is te verkrijgen bij de projectmanager van het werk drs.ing. E.E.M. Figee, telefoon +31(73)6817508.

Reageer op dit artikel